Nyheter

SUS-prognose: 120 innlagt og 30 til 40 på respirator

SUS jobber ut ifra at det i perioden fra juni til august vil være 120 personer innlagt med koronasmitte i uken, og at mellom 30 til 40 av disse vil få respiratorbehandling.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) holdt itorsdag en pressebrifing om status angående koronanabehandlingen.

Geir Lende, klinikksjef for Klinikk A, som har anestesi, intensiv, operasjon og ortopedi, sa at det per i går var 13 innlagte på SUS med Covid 19, og av disse fikk fortsatt tre pasienter respiratorbehandling.

Ifølge Lende har det i mediene vært spekulert om 300 innlagte på SUS ut på sommeren.

Ifølge Lende er de laget forskjellige prognoser på dette ut fra forskjellige tiltak.

– Våre prognoser er langt mindre i tallet og vi ser for oss at det i løpet av sommeren kan være innlagt 120 pasienter, sier Lende.

Han sier også at av disse ser SUS for seg at mellom 30 og 40 vil trenge respiratorbehandling.

Tallene er på ukebasis og ifølge Lende gjelder de for perioden juni til august.

– Dette er prognosen vi planlegger for, og jeg tror at vi skal klare å håndtere dette arbeidet. Vi jobber med å lære opp folk til å behandle folk i respirator, sier Lende.
Han tilføyer at SUS har det som han betegner som «nødplaner» i et verstefall-scenario.

– Men det er ingen ting som tyder på at vi kommer dit, da må vi slippe opp alt igjen, og det tror jeg ikke at myndighetene kommer til å gjøre, sier Lende.

LES OGSÅ: Smittevernoverlege: – Viktig at vi ikke slapper av

– Enorm fleksibilitet

Lende ga også uttrykk for at han ville takke personalet på sykehuset.

– Et personal som har utvist en enorm fleksibilitet, og som har foretatt endringer i løpet av dager som vi ville brukt måneder og år på. Jeg vil også takke intensivsykepleiere som har kontaktet oss for å komme og bidra.

Ifølge Kristian Strand, avdelingsoverlege ved intensivavdelingen, har de hatt seks pasienter som har blitt behandlet i respirator, der tre av disse er ute av respirator, noe Strand er godt fornøyd med.

I løpet av den siste uken har ikke intensivavdelingen fått noen nye respiratorpasienter.

Ifølge Strand er respiratorbehandling svært krevende og han tok for seg både forløpet og ettervirkningene av en slik behandling.

Klinikksjef Hans Tore Frydnes på klinikk for medisinsk teknologi og informatikk sier at når det gjelder respiratorbehandling så handler dette mye om utstyr.

LES OGSÅ: Null nye smittede

Har bestilt

– Vi har hatt kapasitet på det vi har hatt, men nå trenger vi mer utstyr. Forut for den situasjonen vi er i har vi hatt en anskaffelsesrunde, og rett over 17. mai har vi blitt lovet 30 nye fullblodsrespiratorer. I tillegg har vi av nasjonale myndigheter blitt lovet 30 nødrespiratorer, sier Frydnes og fortsetter:

– Av annet utstyr har vi også repertoar av testutstyr, og vi klarer å nå å teste 200 personer om dagen, noe som dekker behovet vårt per nå.

Ifølge Frydnes vil dette utstyret holde i 18 dager til.

– Men vi satser på å klare å teste flere, og i går bestilte vi nytt utstyr som gjør at 800 til 900 personer kan testes daglig i mai/juni.

Ifølge Frydnes er det også aktuelt å lage eget prøvetakingsutstyr i samarbeid med andre.

– Vi jobber med flere linjer for å imøtekomme den utviklingen som kan komme, og vi er nødt til å bygge opp testkapasiteten, sier Frydnes.

Tirsdag og onsdag var det ikke registert nye personer som er smittet av koronaviruset i Stavanger.

LES OGSÅ: Se pressekonferansen på SUS

LES OGSÅ: Ikea Forus gikk tom for dette etter koronautbruddet

Nyeste fra Dagsavisen.no: