Nyheter

Utested gikk konkurs

Fredag var det slutt for et utested.

Det var Stavanger Uteliv AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Stavanger Uteliv AS har stått bak driften av Nåløyet og Uvisst i Nedre Strandgate 13 i Stavanger.

Firmaet opplyste i retten å ha en gjeld på 1,7 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på omkring 250.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs

Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 19. Mai.

LES OGSÅ: Butikk gikk konkurs

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs