Nyheter

Ny leder i Lyntogforum

SV-politiker Eirik Faret Sakariassen skal kjempe for raske tog.

Eirik Faret Sakariassen er ny leder i Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli i Rogaland. Den profilerte SV-politikeren i Stavanger avløser ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn (Ap), som har vært leder av forumet siden 2014. Ordfører i Sauda, Asbjørn Birkeland (Sp) fortsetter som nestleder.

I tillegg til kommunene Stavanger, Haugesund og Sauda, deltar Bokn, Tysvær, Vindafjord, Suldal, Rogaland fylkeskommune og flere bedrifter/organisasjoner i forumet. Det er tilsvarende avdelinger i Vestland og Vestfold og Telemark fylker.

– Jeg vil jobbe for realisering av høyhastighetsbanen Oslo–Bergen, Haugesund, Stavanger i et flerbrukskonsept for langdistanse-, regional- og godstrafikk i løpet av 10–15 år, sier Eirik Faret Sakariassen.

Effektivt og klimavennlig

Målet er 1 ½ time reisetid for Stavanger–Bergen og 2 ½ time for Stavanger–Oslo og Bergen–Oslo.

Hyppige avganger med mange stasjoner og korte reisetider regionalt og frakttider for gods Vestlandet–Østlandet på ca. 5 timer og over natten til kontinentet vil danne et svært konkurransedyktig tilbud.

– Slik vil store deler av dagens fly-, bil- og trailertrafikk kunne overføres til elektriske og energieffektive tog og gi store, positive klimaeffekter, mener Faret Sakariassen.

Binde sammen områder

Vestlandsbanen vil videre binde sammen Bergens- og Jærbanen, og området derimellom, til et sterkt felles InterCity-område mellom Bergen/Voss og Stavanger/Egersund. Det er planlagt ti stasjoner mellom Bergen og Stavanger.

Eksempler på reisetider fra Stavanger er Bergen 1:35 t., Sauda 41 min. og Haugesund 25 min. Det vil være avgjørende for den videre utviklingen av Vestlandet og danne en nødvendig balanse mot sentraliseringen rundt Oslo, skriver Lyntogforumet i en pressemelding.