Nyheter

Mann svindlet Nav for tredje gang

Mannen sørget for å få utbetalt 143.000 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

###

35-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

I to perioder i 2018 sendte han meldekort til Nav der han unnlot å føre antall timer han faktisk arbeidet for to arbeidsgivere.

På denne måten fikk han utbetalt 143.942 kroner som han ikke hadde krav på.

Aktor i saken la ned påstand om at 35-åringen ble dømt til fengsel i 50 dager.

LES OGSÅ: Ba Nav-ansatt om å «brenne i helvete» da han fikk jobb

I forbindelse med straffemålingen la Jæren tingrett vekt på at mannen ble utestengt fra dagpenger for lignende handlinger i 2012 og 2017.

Ifølge dommen fra Jæren tingrett ble dette ikke anmeldt av Nav, fordi en straff ville medføre en dobbeltstraff. I den nye saken har Nav ikke utestengt mannen fra dagpenger, men i stedet valgt å anmelde ham for forholdet.

Når det gjelder de to gamle forholdene kom Jæren tingrett til at disse kvalifiserte til grovt uaktsomt bedrageri, og at det er skjerpende at han har utført den handlingen han nå skal straffes for til tross for en klar advarsel fra forvaltningen i 2012 og 2017.

I formildende retning la retten vekt på mannens uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen 45 dagers ubetinget fengsel.

LES OGSÅ: Gikk amok på Nav-kontor – fikk pizza

LES OGSÅ: Gikk konkurs – valgte å svindle Nav