Nyheter

Landbruksfirma gikk konkurs

29 ansatte mister jobben etter konkurs på Jæren.

Det var firmaet Reime Produkter AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud torsdag.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 16,6 millioner kroner og at selskapets aktiva er på omkring ti millioner kroner.

Virksomheten var fram til torsdag igangværende og firmaet har hatt 29 ansatte.

Reime Produkter AS har holdt til på Nærbø og har vært landets største produsent av gjødselutstyr og innredninger til landbruk. Også utstyr for næringsmiddelindustri har vært en viktig del av virksomheten.

Firmaet omsatte for 53,4 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et resultat på 132.000 kroner før skatt.

LES OGSÅ: Bonde konkurs – hadde en gjeld på 51 mill.

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 5. mars.

LES OGSÅ: Bonde konkurs – hadde en gjeld på 51 mill.

LES OGSÅ: Frisørsalong slått konkurs

Mer fra Dagsavisen