Nyheter

Slik skal bøndene redusere klimautslippene

Rogaland Bondelag er opptatt av å redusere klimautslippene fra jordbruket.

I 2017 sto jordbruket i Sør-Rogaland for 28 prosent av klimagassutslippene i regionen. Det kommer fram i en fersk klimaanalyse foretatt av konsulentselskapet Thema Consulting på oppdrag fra Lyse.

Klimaavtale med staten

– Vi har enormt mye jordbruk her, sier Marit Epletveit, leder i Rogaland bondelag til RA.

Hun forteller at de er veldig opptatt av klimautslippene fra landbruket og hva som kan gjøres for å redusere utslippene.

– I sommer signerte Bondelaget og Bonde og småbrukerlaget en klimaavtale med staten, for å redusere utslippene fra norske landbruk, sier Epletveit.

I Rogaland jobber Bondelaget med å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på hvilke utfordringer og muligheter bøndene har i klimakampen.

– Arbeidsgruppen skal jobbe for å motivere. De skal se på hvilke tiltak enkelte kan ta og hvilke tiltak som trenger litt tilpassing, eller litt drahjelp for å fungere. Noen av de tingene vi allerede vet er gode tiltak er for eksempel å drive godt, i form av å grøfte og å ha høye avlinger. Det tar ned klimautslippene, forklarer Epletveit.

LES OGSÅ: Derfor ser Equinor grønt: – Verden trenger det

– Import er ikke bedre

Epletveit erkjenner at landbruket står for en del klimagassutslipp, men er samtidig opptatt av at matproduksjonen skal foregå med norske ressurser.

– Hvis Norge bytter ut alt av kjøttproduksjon med å importere like mye kjøtt, så vil det ha en positiv effekt på Norge sitt CO2-regnskap. Da ser dette veldig bra ut, fordi CO2-utslippene skjer i det landet kjøttet blir produsert i. Alt vi importerer har ikke CO2-utslipp i det norske regnskapet, men alt går jo opp i den samme atmosfæren. Dessuten får man jo enda mer utslipp av å måtte frakte kjøttet eller varene til Norge, forklarer hun.

LES OGSÅ: Forskere ser på blåbær i jakten på demens-kur

– Gir lavere klimaavtrykk

I tillegg nevner hun at den norske kjøttproduksjonen faktisk gir et lavere klimaavtrykk enn i mange andre land.

– I forhold til verden har vi dyr som er friskere, og vi har et enormt lavt antibiotika forbruk på bakgrunn av at vi har avlet dyrene godt. Da har vi mindre syke dyr. Et sykt dyr produserer ingenting, mens friske dyr produserer. Derfor har vi lavere CO2-utslipp per kilo kjøtt i Norge enn andre land, sier hun.

Epletveit påpeker at man alltid kan bli bedre.

En måte dette jobbes med er blant annet at det forskes på kraftfôr som kan redusere metanutslipp fra dyrene.

Biologisk prosess

Epletveit nevner også at det er viktig å huske at en del av CO2-utslippet fra jordbruket kommer i den biologiske prosessen på beitet.

– Fotosyntesen spiser og binder CO2, og gjør den om til et produkt: gress. Dyrene spiser gresset, og gjør det om til kjøtt og protein vi kan ta nytte av. Avføringen til dyrene gir næring til nye planter, som de igjen spiser. Det er en runddans, forklarer hun.

Fakta om saken

* I 2017 sto jordbruket i Sør-Rogaland for 28 prosent av klimagassutslippene i regionen.

* Stavanger kommune skal lage en klima- og miljøhandlingsplan for landbruket der de vil se nærmere på hva som er aktuelle målsettinger for landbruket, og vurdere hvilke tiltak som kan bidra til reduserte klimagassutslipp.

* Håpet er at handlingsplan-forslaget skal være klart i løpet av høsten.

* Planen vil bli lagt fram for politisk behandling.

Kilder: Jane Nilsen Aahus, miljøvernsjef i Stavanger kommune og Thema Consulting group.

Mer fra Dagsavisen