Nyheter

Forskere ser på blåbær i jakten på demens-kur

Forskere undersøker om blåbær kan ha positiv effekt på hukommelsen.

– Vi undersøker om vi kan forsinke utviklingen av demens hos personer med høyere risiko for demens enn andre, sier Dag Årsland, forskningsleder i SESAM ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) til RA.

Han forklarer at det i dag ikke finnes medisin som kan forebygge demensutvikling. Behov for å utvikle medisiner er med andre ord stort.

LES OGSÅ: Sykehjem-ansatte: – kan ikke stoppe pasientene med makt

Viktig pekepinn

– Det er gode holdepunkter for at stoff i blåbær kan virke positivt. Vi vil undersøke om disse stoffene kan gi positive biologiske effekter. Det er vist i andre studier at stoffene har god effekt i relevante prosesser i kroppen, sier Årsland.

Deltakerne i studien er med i en periode på seks måneder, hvor de blir undersøkt på forhånd, mens studien pågår og etterpå.

Halvparten får aktiv behandling mens resten får uvirksomme kapsler. Verken deltakere eller forskere vet hvem som får hva.

Årsland sier de ser etter om det er forskjell i hukommelse og flere andre biologiske undersøkelser mellom de som fått behandling, og de som ikke har fått.

– Det vil være en viktig pekepinn for om dette har noe for seg. Å utvikle medisin som forebygger demens vil kreve et lengre studie, men vårt studie kan være et viktig utgangspunkt for videre forskning, sier Årsland.

Studien har allerede pågått over en treårsperiode, og går nå inn i sluttfasen. Siste pulje med deltakere bli rekruttert fram til sommeren, før studien avsluttes i slutten av året.

Deltakere blir enten rekruttert via henvisning når de blir utredet for hukommelsesproblemer, eller via annonser i ulike medier.

Årsland mener det er to gode grunner til å delta i forskningsprosjektet.

– For det første, du hjelper med veldig viktig forskning for å finne en kur mot demens. For det andre, bidrar du får du en 50 prosent sjanse for å få effektiv behandling selv. Også får du og en grundig undersøkelse av situasjonen din, sier Årsland.

Kriteriene for å delta i studie: 

  • Du må være mellom 60 og 80 for å delta og ha mild kognitiv svikt, eller ha minst to av følgende tilstander:

  • Stabil koronar hjertesykdom

  • Høyt kolesterol (eller stå på kolesterolsenkende behandling)

  • Høyt blodtrykk (eller står på blodtrykkssenkende tabletter)

  • Diabetes type 1 eller 2

  • Overvekt med BMI på 25 eller over

Hvorfor delta?

  • Du kan bidra i viktig medisinsk forskning på demens. 

  • Du vil bli fulgt nøye opp gjennom hele studien (6-7 måneder)

  • All studiemedisin og alle prøver vil være gratis for deg.

Du kan lese mer om studiet og hvordan du kan delta HER.

Nyeste fra Dagsavisen.no: