Nyheter

Derfor ser Equinor grønt: – Verden trenger det

Equinor satser på klimatiltak på tre ulike måter, fordi verden trenger det, men og fordi det er lønnsomt.

– For å fortsette å handle klokt og kommersielt må vi forstå markedet og omgivelsene. Verden og samfunnet endrer seg, som igjen betyr vi må endre oss. Da framstår verdens klimautfordringer utvilsomt som den aller viktigste endringsdriveren, sier konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre, under Solamøtet på mandag.

Han snakker videre om at det er viktig at Equinor tar ansvar, og viser til de ambisiøse klimamålene de offentliggjorde nylig.

Ambisjonene til Equinor innebærer at de skal redusere klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge ned mot null innen 2050. Målet er å redusere utslippene 40 prosent innen 2030, og 70 prosent innen 2040.

LES OGSÅ: Equinor kutter utslipp: – Unikt i verden

Satser på tre tiltak

Konsernsjef Sætre er tydelig på at Equinor jobber med klimatiltak på tre ulike måter.

– Det ene elementet er hvordan vi produserer olje og gass, med lavest mulig karbonutslipp i produksjonsprosessen. Der har vi akkurat lagt fram nye ambisjoner for norsk sokkel, sier Sætre til RA.

Det andre elementet han nevner er alternativer til olje og gass, altså fornybar energi.

– Det må vi utvikle i langt raskere tempo enn vi gjør i dag. Vi har en betydelig stor satsing innenfor offshore vind. I første rekke bunnfast, men etter hvert også flytende vind, forklarer Sætre.

Det tredje Equinor jobber med er «avkarbonisering.»

– Vi jobber med karbonfangst og lagring. Det vil si å ta CO2 ut av olje og gass, slik at vi får et renere produkt.

– Vi gjør dette fordi verden trenger det. Å løse klimaproblemene er vår tids største utfordring. Vi vet at energi er den aller viktigste årsaken til problemet. Vi er en del av samfunnet, og alle de utfordringene vi ser i verden, og vi må gjøre det vi kan for å bidra, sier Sætre.

Han forklarer at å satse på klimatiltak må være en god økonomisk investering.

– Skal vi løse klimautfordringene så kan det i første trekk skje gjennom kommersielle aktiviteter, løsninger og prosjekter, og de må være lønnsomme, sier konsernsjefen.

Han påpeker at dette er den eneste måten å få det til i stor skala på, og at det som har skjedd så langt av klimatiltak i første omgang kommer fra næringsvirksomhet, prosjekter og teknologisk utvikling, som «alle» ser på som lønnsomme.

Han påpeker også at lønnsomheten ikke nødvendigvis vil være på kort sikt men på lengre sikt.

LES OGSÅ: Er naturgass løsningen?

 – Totalt fjernt begrep 

Equinor har tidligere fått kritikk for å drive med «grønnvasking,» noe Sætre mener er ufortjent.

– Grønnvasking er et totalt fjernt begrep for meg. Jeg holder på med dette som fundamental forretning. Elektrifisering og fornybar energi er lønnsomme prosjekter. Dette har ikke noe med grønnvasking å gjøre, dette er nødvendige ting, for å hjelpe planeten vår, også er det og lønnsomme tiltak.

Mer fra Dagsavisen