Nyheter

Equinor kutter utslipp: – Unikt i verden

Equinor har lansert plan for utslippsfri produksjon i 2050. Det viser at klimapolitikk fungerer, mener stortingspolitiker Tina Bru.

Innen 2050 skal Equinor kutte nær alt klimagassutslippet fra sine opererte felt og landanlegg i Norge. Det kom fram i en pressemelding på mandag.

Stortingsrepresentant for Høyre Rogaland, Tina Bru er andre nestleder i energi- og miljøkomiteen. Hun mener at Equinor skiller seg ut blant konkurrentene med denne planen.

– Dette er nok ganske så unikt i verden, at vi i Norge har et så stort energiselskap som legger opp til å produsere nærmest utslippsfritt i framtiden. Lykkes vi tror jeg vi kommer til å være et av få, om ikke det eneste, olje- og gassproduserende landet som leverer disse produktene uten utslipp fra produksjonen, sier Bru til RA.

Hun legger til at dette viser at klimapolitikken fungerer.

– Den gjør det lønnsomt og gir incentiv for næringsliv og industri til å kutte utslipp. Regjeringen har jobbet aktivt for å få dette til, derfor har vi blant annet økt og vil fortsette å øke CO2-avgiften, sier hun.

LES OGSÅ: Enighet om utslippsfri norsk sokkel i 2050

SV: – På høy tid

Stortingsrepresentant for Rogaland SV, Solfrid Lerbrekk, mener det er på høy tid at oljebransjen ser et behov for å kutte utslipp.

– Men vi kommer ikke til å akseptere at dette brukes som en unnskyldning for å skaffe seg tilgang til nye områder hvor det kan letes etter olje og gass, sier Lerbrekk til RA.

Hun understreker at de største utslippene kommer fra forbrenningen av den oljen og gassen som tas opp.

– Det er allerede funnet for mye kull, olje og gass til at vi kan ta opp alt og samtidig løse klimakrisen. Det meste må bli liggende, sier Lerbrekk.

Terje Halleland, stortingsrepresentant for Frp Rogaland, mener det er bra at aktørene på norsk sokkel ønsker å kutte egne utslipp, men at dette bør gjøres på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

– Vi har allerede en ambisiøs klimaavtale med EU som tillater oss å kutte utslipp ved bruk av kvoter og ved satsing på CCS. Dette er god klimapolitikk fordi man kutter utslippene der det er billigst å ta kuttene, sier Halleland til RA.

LES OGSÅ: Ønsker 5 milliarder bom-kroner

– Må se på konsekvenser

Ifølge E24 skal utslippskuttene blant annet komme gjennom økt elektrifisering, i tillegg til økt bruk av vindturbiner på steder en ikke får til å elektrifisere fra land.

Halleland sier at når det nå foreligger planer om å elektrifisere store landanlegg og aktiviteten på sokkelen i tillegg til transport på sjø og land, er det helt påkrevd å se på helheten i det norske kraftsystemet.

– Da må det tas med kostnader og konsekvenser av å bygge ut ny kraft, utbygging av kraftnettet i tillegg til å se på hva annet som den norske kraften kunne vært brukt til.

Han legger til at det er mye ny industri som også har ønsket å etablere seg i Norge på grunn av tilgangen til den utslippsfrie og billige kraften.

Fakta: Dette er saken

  • Equinor lanserer sammen med LO og NHO et mål om å få klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge ned mot null innen 2050.
  • Målet er å redusere utslippene 40 prosent innen 2030, og 70 prosent innen 2040.
  • Det innebærer et kutt på over fem millioner tonn CO2 i året innen 2030.
  • Equinor legger opp til investeringer på rundt 50 milliarder kroner sammen med sine partnere innen 2030 for å komme i mål.
  • Kilde: NTB

Mer fra Dagsavisen