Nyheter

Byggestart på den gamle rådhustomten i Sandnes

Lyse Elnett har signert avtale om nytt administrasjonsbygg i Jærveien 33 i Sandnes. Det gamle rådhuset i Sandnes ligger på denne adressen, og arbeidet med å rive deler av bygget allerede i gang.

I pressemeldingen står det at det planlegges et bygg i massivtre som består av to bygningskropper med glassoverbygg mellom bygningene, slik at det dannes et atrium i midten – der også hovedinngangen kommer. Det er planlagt kantine i første etasje.

Bygget er på fire etasjer og vil totalt ha et bruttoareal på cirka 6.000 kvadratmeter. Det nye bygget er estimert til å ha en totalkostnad på i underkant av 300 millioner kroner.

– Lyse Elnett holder i dag til på Tronsholen, og sitter der fordelt på flere bygg som har for få kontorplasser i forhold til antall ansatte. Bygningene er lite tilpasset dagens situasjon, og hindrer oss i å jobbe mer effektivt. Nettselskapet spiller en viktig rolle i det grønne skiftet med elektrifisering av samfunnet som pågår for fullt i vår region. Vi er derfor opptatt av at det nye bygget skal tilrettelegge for samhandling og kunnskapsdeling, samt at det skal være framtidsrettet og fleksibelt, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett, i pressemeldingen.

Eneregidløsninger

Det står videre i pressemeldingen fra Base Gruppen AS at det nye bygget skal ha fjernvarme og fjernkjøling, samt solcelleanlegg på taket. Taket vil visstnok være et såkalt blått tak der vann etter kraftig regnvær vil bli samlet i basseng på taket, for så å drenere ut i avløpssystemet. Det bidrar til å redusere overbelastning på avløpsnettet og utfordring med overvann.

Det nye administrasjonsbygget skal ha miljøsertifisering Breeam Excellent

I underetasjen blir det plass for sykkelparkering, garderober og parkeringsplasser for tjenestebiler. I parkeringskjeller under Rådhusmarka blir det 36 parkeringsplasser for ansatte.

Innflytting i 2021

Parallelt med at arbeidet på tomten pågår, så arbeides det med planløsning for kontorlokalene hvor ansatte kommer med sine innspill. Ifølge pressemeldingen har det hele tiden vært ønskelig at det nye kontorbygget skal være mer enn kun et nytt bygg. Det skal også brukes til å bygge identitet og få til organisasjons- og kulturutvikling i Lyse Elnett. Base Gruppen AS opplyser at det nye administrasjonsbygget skal stå klart for innflytting mot slutten av 2021.

– Vi ser veldig fram til byggestart og ikke minst til å overlevere et kontorbygg av ypperste klasse, både med tanke på arkitektur, funksjonalitet og miljøsertifisering, sier Andreas Poulsson, prosjektleder i Base Property, i pressemeldingen.

I pressemeldingen kommer det frem at deltakerne i prosjektet er:

 • Arkitekt: Saaha Arkitekter AS (krediteres illustrasjoner)
 • Totalentreprenør bygg: Backe Rogaland AS
 • Totalentreprenør teknisk: Caverion Norge AS
 • Byggherreombud: Paxon AS
 • Digital rådgiver: Atea AS

---

Historie

 • Da bygget sto ferdig i 1961 var det som Høyland rådhus.
 • I april 1964 ble den store kommunereformen vedtatt, som medførte at kommunene Høyland, Høle og Hetland året etter gikk inn i Sandnes.
 • Rådhuset i den nye kommunen ble tatt i bruk i 1965, etter det kombinerte rådhuset og kinoen i Olav Kyrres gate ble for lite.
 • I 1982 ble det ført opp et påbygg som forlenget nordover og som i areal er større enn det opprinnelige bygget.
 • I desember 2017 blir eiendommen kjøpt av Base Property med intensjonen om å etablere en helsepark samt å bygge et nybygg for én eller flere leietakere.
 • I juni 2019 ble det inngått avtale med Lyse Elnett, som overtar bygget når det står ferdig.
 • Byggearbeidene og renoveringen starter i desember 2019.
 • Nybygget er i fire etasjer og har et bruttoareal på 6000 kvadratmeter. Antall arbeidsplasser Lyse: 250.
 • Ferdigstillelse og innvielse i 2021.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: