Nyheter

Nå er Ryfylketunnelen åpnet

Nøyaktig klokken 12.00 ble bommen løftet for å slippe de første bilene gjennom.

Bilde 1 av 2

Dermed er den 14,3 kilometer lange Ryfylketunnelen, som er er verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel, nå åpen for trafikk.

Det var under en seremoni på Solbakk i Strand mandag at tunnelen ble åpnet for trafikk for aller første gang.

Varaordfører i Stavanger, Dagny S. Hausken (Sp) fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp), tidligere samferdselsminister og fylkesmann Magnhild Meltvet Kleppa, ordfører i Strand kommune Irene Heng Lauvsnes (H) og Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen sto for bomløften nøyaktig klokken 12.00.

Håkon Norland og faren John Inge Norland kjørte den første bilen gjennom Ryfylketunnelen. På Hundvåg ble de møtt av en stor folkemengde på broen.

Ingen snorklipp

Prisen for Ryfylketunnelen utgjør om lag to tredeler av Ryfast-prosjektet, som totalt koster cirka 8,1 milliarder kroner. Bompenger skal finansiere nesten 6,5 milliarder kroner av prosjektkostnaden, samt renter på bompengelånet og drifts- og innkrevingskostnader.

Første spadestikk for arbeidet med tunnelen ble tatt for syv år siden.  Det var gjennomslag under øya Sør-Hidle i oktober 2017. Snorklippen må imidlertid ventet til hele Ryfast-anlegget offisielt skal åpnes i februar. Da åpnes også Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen for trafikk.

Gratis til offisiell åpning

Det vil være gratis å kjøre gjennom Ryfylketunnelen fram til resten av Ryfast-anlegget åpner i februar.
Deretter er disse rabatterte takstene foreslått i tunnelene for kjøretøy med gyldig autopass-avtale:

Ryfylketunnelen:
Personbil: 112 kroner
Nullutslippskjøretøy: 56 kroner
Tunge kjøretøy: 420 kroner
Passeringstak per måned: 40 passeringer

Hundvågtunnelen:
Personbil: 22,40 kroner
Nullutslippskjøretøy: 11,20 kroner
Tunge kjøretøy: 76 kroner
Passeringstak per måned: 75 passeringer

Kjøreturen gjennom hele Ryfast vil dermed koste 134 kroner for vanlig bil, 67 kroner for elbil og 496 kroner for tunge kjøretøy. Takstene skal vurderes på nytt om ett år.

Saken oppdateres!

Nyeste fra Dagsavisen.no: