Nyheter

SR-Bank punger ut for Rogaland Teater-studie

Siste del av forstudien til nytt teaterhus ble kuttet i regjeringens forslag til statsbudsjett. Nå tar Sparebankstiftelsen SR-Bank og dekker statens andel.

Siste del av forstudien til nytt teaterhus ble kuttet i regjeringens forslag til statsbudsjett. Nå tar Sparebankstiftelsen SR-Bank og dekker statens andel.

Da Trine Skei Grande 7. oktober la fram sitt forslag til kulturbudsjett for 2020 fikk ikke Rogaland Teater innvilget midler til siste og avsluttende fase av forstudie. Som største eier av Rogaland Teater valgte staten å avbryte støtten til forstudie rett før målstreken. Det var svært overraskende at regjeringen ikke prioriterte de nødvendige midlene til å bringe prosjektet videre og skuffende at teatrets prosjekt Sceneskifte manglet i statsbudsjettet, skriver Rogaland Teater i en pressemelding.

– Tjent med et nytt bygg

– Forstudiene vi gjennomfører nå levner liten tvil om at både teatret og regionen er tjent med et nytt bygg. De avklaringene vi holder på med nå er vesentlige for å lage et godt beslutningsgrunnlag for våre eiere: Staten, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune, sier teaterdirektør Ellen Math Henrichsen.

Arbeidet med nytt teaterhus har aldri vært bedre forankret lokalt. Det inngår som et av tre prioriterte områder i Stavangers kommunedelplan for kunst og kultur 2018–2025. Da flertallspartiene i Stavanger kommune offentliggjorde sin politiske plattform etter valget var også Rogaland Teater prioritert. De skrev blant annet: Vi vil arbeide for statlig finansiering for å få realisert et nytt teaterbygg til Rogaland Teater. Også i fylkets politiske plattform var Rogaland Teater vektlagt, meldes det fra teaterhuset i Kannik.

Dekker statens andel

Den lokale forankringen ble enda tydeligere denne uken da Sparebankstiftelsen SR-Bank kom på banen. Skuffelse ble vendt til glede da Rogaland Teater overraskende mottok 2 millioner kroner av Sparebankstiftelsen SR-Bank til Prosjekt Sceneskifte. Dette vil dekke statens andel for å sluttføre avsluttende fase av forstudiet, heter det i pressemeldingen.

– Rogaland Teater bidrar til å gjøre regionen enda mer attraktiv for innbyggerne og næringslivet gjennom sin formidling av god scenekunst og tilbud til barn og unge. Sparebankstiftelsen SR-Bank ser behovet for bedre fysiske rammer for teatret og ser på utvikling av Prosjekt Sceneskifte som et viktig kulturelt løft for regionen. Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter derfor det videre arbeidet med et nytt teaterhus for å sikre en framtidig god løsning til glede for alle i hele regionen, sier daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-Bank, Tor Dahle.

– Fantastisk

– Det er fantastisk å oppleve så stort engasjement fra regionen rundt teatrets behov for bedre lokaler. Når næringslivet går inn og støtter oss på denne måten for å hindre at vi må ta fra kunsten for å drive prosjektet videre så gir det oss økt motivasjon i vårt arbeid, sier en lettet teatersjef Glenn André Kaada.

Nyeste fra Dagsavisen.no: