Nyheter

– Vi lever ikke i oljealderen – vi lever i energialderen

Olje- og gassnæringens framtid sto på plakaten under LOs konferanse tirsdag.

– Man må tørre å ta debatten!

Det sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) flere ganger under tirsdagens panelsamtale på Clarion Hotel i Stavanger.

Paneldebatten var en del av LOs olje- og gasskonferanse, og i panelet med Røe Isaksen satt også Jonas Gahr Støre (Ap), NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Samtlige var enige om at det er en dårlig idé å sette en dato for avvikling av olje- og gassnæringen, og allerede i sitt åpningsinnlegg gjorde NHO-lederen det klart hva han mener om dato-debatten.

– Jeg blir litt frustrert over debatten av og til, for det brukes så mye tid på å diskutere om man skal slutte med ting. Å stoppe nå er ingen tjent med. Da verken skaper eller bevarer vi jobber, vi bygger ikke kompetanse og vi får ikke løst klimautfordringene, sier Almlid.

– Vi skal utvikle, ikke avvikle. Punktum. Det er feil å si at vi lever i oljealderen. Vi lever i energialderen, og den begynte allerede med vannkraften, sier Gahr Støre.

Må utvikles videre

– Hva mener du egentlig når du sier utvikling, ikke avvikling? 

– Litt av temaet i dag er jo å sette en sluttdato for norsk olje- og gassnæring. Gjør du det går investeringene, fagfolkene og teknologien bort. Norsk industri er i utvikling og kommer med fremragende løsninger. Det har den gjort helt fra vannkraften kom, og den må utvikles videre, sier Gahr Støre til RA etter debatten.

Under debatten ble framtiden til norsk olje og gass diskutert, og det kom også spørsmål fra salen om Norges rolle i et globalt perspektiv. Etter debatten sier Gahr Støre til RA at vi må gjøre vår del i Norge, men at det vi gjør her også kan hjelpe internasjonalt.

– Klimautfordringene må også løses internasjonalt, og vi utgjør bare en liten del av globale utslippet. Men vi har teknologi, og det viktigste Norge kan gjøre på et globalt nivå er å komme med teknologi som gjør at land i utvikling kan hoppe over de mest forurensende stadiene, sier han.

– Mener du det vil stoppe Vietnam fra å bygge 50 nye kullkraftverk?

– Hvis ikke det kommer nye løsninger vil Vietnam velge å bygge nye kullkraftverk, og det tåler ikke verden. Så det må bli et av de viktigste bidragene fra Norge, samtidig som vi må oppfylle våre forpliktelser.

Klimaflyktninger og ekstremvær

Under debatten stilte ordstyrer Idunn Tobiassen Mauseth spørsmål om framtiden, og om paneldeltakerne tror at det norske folk vil ha en avvikling.

– Det vil virke kontraproduktivt når vi skal nå klimamålene våre. Det blir å snu hele problemstillingen på hodet, for da stopper investeringene, teknologiutviklingen og inntak av lærlinger. Det er en helt feilslått tilnærming til et problem vi alle erkjenner, sier LO-leder Gabrielsen.

Under debatten ble det også snakket om barn og unges opplevelse av klimasituasjonen. NHO-lederen refererte til en undersøkelse som viser at 80 prosent av norsk ungdom sier de er bekymret for at klimautfordringene ikke skal løses.

– Det er ikke bare barn og unge som er opptatt av klima. Jeg er kjemperedd for at barna mine skal vokse opp i en verden med flere klimaflyktninger og mer ekstremvær. Men vi må ikke bli så skyggeredde at vi ikke tør å gå i debatt. Det er jo noen som går rundt og sier at det ikke går an å være opptatt av klima og miljø og samtidig støtte norsk olje og gass. Med all respekt å melde – det er bare tull, sier næringsminister Røe Isaksen fra scenen.

Grunnleggende feil

Røe Isaksen nevnte flere ganger at man må «ta debatten». Etter panelsamtalen var ferdig svarte han RA på hva han egentlig mener med det.

– Selve premisset for diskusjonen, nemlig å ha en styrt avvikling og en dato for avvikling, er at det er et viktig og bra klimatiltak. Etter min mening er det grunnleggende feil. Det er dårlig næringspolitikk, dårlig arbeidspolitikk og dårlig klimapolitikk, sier han til RA.

– Så hva er rett, da? 

– Å kreve at norsk olje- og gassnæring skal være med på den store, grønne omstillingen. Poenget er at mange virksomheter som er med på det grønne skiftet er koblet til olje og gass. Skrur du av den næringen forsvinner kunnskapen, kapitalen og kompetansen ut av landet.

– Under debatten sa du at dersom folk ønsker å redde klimaet bør de ta seg et fagbrev og bli med på å lage framtidens løsninger, ikke bare snakke om det?

– Jeg tok statsvitenskap selv, så jeg er ikke et godt eksempel. Men hvis du reelt sett vil være med på å utvinne de løsningene som får utslippene ned, så er nøkkelen å ta et fagbrev, gå fagskole eller bli ingeniør, sier Røe Isaksen til RA.

– En gave til verden

En annen ting flere av paneldeltakerne tok opp under debatten, og som også ble tatt opp i debatten tidligere på dagen, er karbonfangst og lagring (CCS).

CCS er noe både NHO-sjefen og LO-lederen ønsker at kommer på plass i 2020.

– Det store «buzz-ordet» i 2020 blir CCS, og CCS kan vi bruke til å nå klimamålene. Det kommer dessuten til å bygge en ny industri, og vi er gode på industri i Norge. CCS er en gave til verden fra oss! Noen må gå foran. Vi har gjort det før og må gjøre det igjen. Dette kommer til å skape jobber, bygge kompetanse og løse klimautfordringene, sier NHO-leder Almlid.

Også LO-leder Gabrielsen var enig.

– Er det ett juleønske vi har i år, så er det å komme i gang med CCS-prosjektet. Skal vi lykkes med CCS må vi gå foran, og her har vi en industriell kjempemulighet, sier han.