Nyheter

10 av 1000 barn har autisme i Rogaland

7 av 1000 barn i Norge har diagnosen autisme, men det er store geografiske forskjeller, viser oppdaterte tall fra autismestudien.

Fylkestallene varierer fra at 3 av 1000 barn i Hedmark har diagnosen til at 10 av 1000 barn har autisme i Rogaland.

Vestlandsfylket ligger sammen med Møre og Romsdal over landsgjennomsnittet, mens andelen barn med diagnosen i Aust-Agder, Vest-Agder, Nordland og Hedmark ligger under snittet.

– Blir ikke oppdaget

Hovedforfatter av autismestudien, Pål Surén, frykter at helsevesenet i disse fylkene ikke oppdager diagnosen.

– I fylkene med lave tall for autisme kan det se ut til at mange med tilstanden ikke blir oppdaget av helsevesenet eller får diagnosen sent, særlig blant jenter, sier han i en kommentar til studien.

LES OGSÅ: Puss heller opp denne skolen enn rådhuset

Over fire ganger flere gutter enn jenter er diagnostisert med autisme. 11 av 1.000 norske gutter har diagnosen ved åtte års alder, mens tallene blant jenter er 3 av 1.000.

Flere får diagnosen

Fra 2008 til 2016 har andelen barn med autismediagnose økt i alle aldersgrupper og hos begge kjønn. Årsaken til veksten er trolig at kunnskapen har økt.

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som fører til vansker med sosialt samspill, språk og kommunikasjon. Autismeforstyrrelser kjennetegnes også av repeterende atferd.

Autismestudien er en del av den norske mor, far og barn-undersøkelsen som bli gjennomført i regi av Folkehelseinstituttet.

LES OGSÅ: Slik investerer Kristoff sykkelmillionene sine