Nyheter

Gladmelding til fattige barn i Sandnes

De sosialhjelpsmottakerne i Sandnes som har barn i får neste år beholde hele barnetrygden.

Rådmann Bodil Sivertsen foreslår i økonomiplanen å holde barnetrygden utenfor inntektsgrunnlaget fra 2020 av, med andre ord la sosialhjelpsmottakere få beholde hele barnetrygden.

– Julekvelden, 17. mai og nyttårsaften på én gang. Nå er rådmannen med å sikre at fellesskap løfter de fattigste blant oss, SVs gruppeleder Heidi Bjerga til RA. Hun og partifelle Jan Refsnes roser rådmannens forslag som et budsjett som byr på utjevning.

– Dette skal flertallet gjøre

Ordfører Stanley Wirak (Ap) lover overfor RA allerede nå at nyordningen med barnetrygden skal vær på plass også etter at flertallet har behandlet budsjettet.

– Vi skal bry oss om de som har det vanskeligst, og dette skal flertallet gjøre. Vi ba i vår rådmannen se på endringen i arbeidet med økonomiplanen, sier Wirak, som ikke regner med store endringer når flertallet syr sammen budsjettet.

LES OGSÅ: Sandnes-rådmannen: Nye kutt på 46 millioner kroner i 2020

Effekter for Forsand

Ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H) i Forsand fulgte også framleggelsen av økonomiplanen for den sammenslåtte kommunen.

– Nå må vi dykke nærmere ned i tallene, og i samarbeid med Høyre-gruppen i Sandnes se om det er ting vi må sette fingeren på, sier Dagestad.

Rådmann Bodil Sivertsen pekte i presentasjonen på at Forsand har hatt et høyt investeringsnivå i det siste.

– Det har hun litt rett i, med utbygging av fiber og en ny, flott kulturskole, oppsummerer den avtroppende ordføreren, som ser fram til å få drahjelp av stordriftsfordeler etter sammenslåingen.

– Vi slipper antakelig å kjøpe tjenester nå, og Forsand har hatt smådriftsulemper, påpeker han.

LES OGSÅ: Sandnes-budsjettet: Dette blir dyrere

– Kvaliteten er det viktige

Han ser også ut til å ta forslaget til 1-prosentkutt for alle kommunale tjenesteområder med stor ro.

– Det viktige for meg er ikke hva tjenesten koster å drive, det er kvaliteten som er viktig, sier han.

Dagestad vil også ha fortgang på reiselivssatsingen i Lysefjorden.

– Det ligger ikke inne konkrete tiltak til reiselivsstrategien vi har for Lysefjorden, men det er satt av penger på fond, jeg regner med at det kommer en egen sak på det.