Nyheter

Nå starter en tøff kamp for Kari og flertallspartiene

Fredag la kommunedirektøren i Stavanger, Per Kristian Vareide, fram et forslag til handlings- og økonomiplan for perioden 2020–2023. Forslaget får ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til å reagere.

– Handlings- og økonomiplanen viser at Stavanger kommune fortsatt har inntekter over landsgjennomsnittet, men også kostnader over snittet. Vi blir nødt til å bruke pengene på en klokere måte framover og jobbe enda bedre i de ulike sektorene i kommunen, sier hun til RA.

Ordføreren mener at Stavangers økonomiske handlingsrom er lite når kostnadene er så høye som de er den dag i dag.

– I tillegg er det veldig spesielt å få statsbudsjettet og se at det får store konsekvenser for Stavanger kommune sin økonomi. Det er alvorlig når vi i løpet av et år er nødt til å kutte 70 millioner kroner i eiendomsskatt. 70 millioner kroner tilsvarer 65 sykehjemsplasser i drift, eller over 100 lærere i grunnskolen, sier hun.

Hun forteller videre at de klarer å løse utfordringen det året det gjelder ved å ta fra kommunens oppsparte midler. 
– Disse midlene skulle vi brukt på helt andre ting, sier Nessa Nordtun.

LES OGSÅ: Vil øke Stavangers gjeld

– Sjokkerende

Leder i Stavanger Aps bystyregruppe, Dag Mossige, er heller ikke imponert over regjeringens avgjørelse.

– Regjeringen sørger for en svært stram kommuneøkonomi, og i tillegg sparker de beina av mulighetene våre til å finansiere egne satsinger. Det beste grepet vi kan gjøre for å få et bedre budsjett i Stavanger, er å bli kvitt regjeringen, sier han til RA.

Han synes det er sjokkerende hva det vil utgjøre, da det er snakk om blant annet 100 millioner kroner reduserte inntekter. 
Kommunedirektøren (rådmannens nye tittel, red. anm.) bekrefter at regjeringens avgjørelse går hardt utover Stavanger.

– Kostnadene øker i raskere takt enn inntektene. Hvordan skal dere løse det?

– Vi må se på og gjøre ting på en smartere måte rett og slett, for vi kan ikke ha det slik at kostnadene øker raskere enn inntektene, det er en alvorlig utvikling. Vi er nødt til å se på det, og vi trenger rom for å gjøre det. Da hjelper det ikke at regjeringen faktisk straffer Stavanger kommune slik som de gjør gjennom at vi må kutte 70 millioner kroner, sier ordføreren.

– Og så må vi øke inntektene. Stavanger må være en attraktiv by som folk vil flytte til, og bo og arbeide i, legger Mossige til.

LES OGSÅ: Høyere kommunale avgifter i Stavanger

Plattformen er styrende

Nøyaktig hvordan de skal heve inntektene i kommunen kan de ikke gå nærmere inn på før de har diskutert det med resten av flertallspartiene.

– Det er plattformen vår som ligger til grunn for alt, og den vil bli styrende. Deretter må vi   gå til verks, se på de rammene som er gitt og de drastiske kuttene som kommer av regjeringens politikk, og så skal vi se hva vi klarer å prioritere, sier Mossige.

– 2020-budsjettet for nye Stavanger er vesentlig strammere enn 2019-budsjettet er for dagens Stavanger, på grunn av de virkningene statsbudsjettet vil gi. Vi får flere oppgaver, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide til RA.

LES OGSÅ: – Må utføre mirakler for å holde valgløftene sine

Fornøyde

Arbeiderpartiet er fornøyde med kommunedirektørens hensyn til utviklingen i barnefattigdommen i Stavanger.

– De lar de som har minst beholde hele barnetrygden. Det står i plattformen vår, og det er godt å se at det allerede nå ser ut til å bli innfridd. Det er vi veldig fornøyde med, sier Kari Nessa Nordtun.

LES OGSÅ: Eiendomsskatt på samme nivå ... foreløpig