Nyheter

Regjeringen vraker nytt teaterhus: – Overrasket

Nytt teaterhus i Rogaland mangler i regjeringens forslag til statsbudsjett. Teatersjef, Glenn André Kaada, er overrasket og skuffet.

Mandag ble forslag til kulturbudsjett for 2020 lagt fram. Rogaland Teater fikk i forslaget en økning i driftstilskuddet på 2,69 %.  Økningen i tilskuddet utgjør kun en delvis kompensasjon for lønns- og prisveksten som forventes i 2020. Nytt teaterhus i Rogaland mangler i regjeringens forslag, noe som overrasker og skuffer teatersjef Glenn André Kaada og Ellen Math Henrichsen, direktør ved Rogaland Teater.

-

Som største eier av Rogaland Teater velger staten å avbryte støtten til forstudie rett før målstreken. Det er svært skuffende at regjeringen ikke prioriterer de nødvendige midlene til å bringe prosjektet videre. Vi ble ganske overrasket, vi trodde virkelig vi skulle få midlene til å sluttføre prosjektet, sier Henrichsen til RA.

I følge Henrichsen har Rogaland Teater har gjort jobben både politisk og organisatorisk. På veien mot nytt teaterhus har Rogaland Teater siden 2011 fulgt statens føringer med å gjennomføre Kvalitetssikringsordningen for store statlige investeringer i byggeprosjekter.

Derfor er det oppsiktsvekkende at Rogaland Teater ikke fikk innvilget midler til siste og avsluttende fase av forstudiet, sier Henrichsen.

Hun mener at prioriteringen til regjeringen sender et signal om at de må finansiere nytt teaterhus fra egen konto.

– Er det realistisk at dere klarer det?

I dag har vi bare vært overrasket over at pengene ikke kom, så vi har ikke diskutert andre måter å få finansiert dette på enda. Vi må enten ta det av egenkapital, eller finne andre måter å løse dette på, men det er for tidlig å si noe om enda, sier direktøren.

Hun understreker at de tenkte det var umulig at prosjektet ville bli avsluttet før det var ferdig.

Teatersjef Kaada legger heller ikke skjul på at han er overrasket.

Det var ganske sjokkerende.  Vi har fulgt statens rutiner for kvalitetssikring, og akkurat i avslutning i avklaringsfasen på det så velger de å kutte bevilgningen til nytt teaterhus. Det er mildt sagt ganske spesielt, sier Kaada til RA.

Nybygg eller total renovering

Rogaland Teater trenger enten et nybygg eller total renovering av eksisterende bygningsmasse for å sikre fremtidig teatervirksomhet. Vedlikeholdsbehovet økende fordi teatrets bygg er gammelt, aktivitetsnivået høyt og kapasitetsutnyttelsen er stor. Av den grunn søker teateret også om midler til styrking av vedlikeholdet av eksisterende bygg. Dette ble heller ikke innvilget.

-

Ifølge beregningene fra KVUén har teatret et vedlikeholdsetterslep på 100 millioner kroner, og dette fører til at midler til scenekunsten blir satt under enda større press, sier direktør Henrichsen.

Teatersjef Kaada påpeker at Rogaland Teater ønsker å ta hovedrollen i å bevege scenekunsten.

Da trenger vi lokaler som kan romme den ambisjonen. Jeg er meget stolt av at teatret klarer å levere på høyt nivå til tross for stadig dårligere vilkår. Når regjeringen ikke foreslår penger til ferdigstillelse av avklaringen til nytt teaterhus blir det vanskelig å se hvor dette skal ende. Det er fortvilende, sier Kaada.

Henrichsen understreker at dagens teaterbygning ikke er egnet for fremtidig teaterdrift.

Den er mer enn hundre år gammel, og bygget er et konglomerat av ombygginger og utvidelser. Vi håper Stortinget kan sikre oss statlige midler slik at nytt teaterhus kan realiseres i partnerskap med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, sier Henrichsen.

Spent på reaksjoner

Kaada sier til RA at han er spent på hva andre politikere mener om dette.

Jeg opplever det som at det er bred enighet i fylke og kommune, om at det er viktig med nytt teaterhus. Det blir spennende å se hvordan dette blir mottatt. Det er overraskende at regjeringen kom med en så tydelig nedprioritering, av noe somt tidligere har blitt så prioritert. Det er rett og slett et forvirrende signal.

Arbeidet med nytt teaterhus har aldri vært bedre forankret lokalt, mener Kaada. Da det inngår som et av tre prioriterte områder i Stavangers kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025. Da flertallspartiene i Stavanger kommune offentliggjorde sin politiske plattform etter valget var også Rogaland Teater prioritert. De skrev blant annet: Vi vil arbeide for statlig finansiering for å få realisert et nytt teaterbygg til Rogaland Teater. Også i fylkets politiske plattform var Rogaland Teater vektlagt.

Kaada frykter at denne nedprioriteringen og utviklingen i kultursektoren vil til slutt gå ut over tilbudet til publikum.

Det er forferdelig. Vi legger vår stolthet i å lage så bra teater som mulig. Nå jobber vi med å lage mer med mindre, men det går ut over de som faktisk gjør jobben.

Nyeste fra Dagsavisen.no: