Nyheter

Vil forebygge stigma om psykiske problem: – Folk tror du er gal

Maren McLean Andvik (17) fortalte nesten 400 elever, lærere og forskere om egne psykiske utfordringer. UiS samarbeider med ungdommer i forskningen på temaet.

Bilde 1 av 3

Maren McLean Andvik (17) går på St. Olav videregående i Stavanger. Hun har selv kjempet mot depresjon, og er nå del av et samarbeidsprosjekt med forskere på Universitet i Stavanger (UiS), som forsker på ungdoms psykiske helse og hva som kan og bør bli gjort for å bedre den. På torsdag fortalte hun sin historie på et stort seminar.

– Det var 390 folk her i dag, så jeg var ganske nervøs før jeg skulle stå å prate foran alle sammen, sier Andvik like etter hun har er ferdig.

Torsdag arrangerte UiS er stort seminar med fokus på psykisk helse blant ungdom, og stigmatiseringen dette medfører. UiS har i samarbeid med flere aktører, blant annet Mental Helse Ungdom, UngHjelp og Forandringsfabrikken, invitert elever fra 10. klasse til og med 3. klasse på videregående, til å delta på seminaret og være en del av forskningsprosjektet UiS har lansert i samarbeid med ungdommer. Én av de ungdommene er Maren.

– Jeg har en stor lidenskap for temaet, og jeg har lyst til å få fram budskapet mitt om at det er viktig å snakke med noen om problemene man har, forklarer hun.

LES OGSÅ: Lys oljeframtid: Ny teknologi øker verdiskaping.

Stigmatisering 

Stigmatisering av folk med psykiske problemer er noe ungdommene i forskningsprosjektet har vært veldig opptatt av å jobbe med.

– Da jeg hadde min egen kamp, var det veldig vanskelig å snakke om det. Jeg var ung, og folk tenkte man kan ikke være deprimert når man er ung. Det er mange som ikke snakker om problemene sine, sier Andvik.

– Hvilket type stigma finnes? 

– Det at folk tror du er gal, eller at du er rar. Ellers kan og folk tro at du sier du er deprimert for å være med i «trenden.»

Andvik forklarer at hun har sett på internett at for eksempel selvskading har blir normalisert.

– Det har kommet til et punkt hvor det virker som noen mener det er «kult» å gjøre det. Det er et skikkelig problem.

Andvik legger til at det viktigste poenget er at det er ok å ha problemer, men at man ikke må lide i stillhet.

– Hvordan kan man bekjempe stigmatisering?

– Kom på foredrag som dette, snakk om det, spre ordet, det er det vi har mest lyst til med dette vi gjør.

Unge sliter med flere ting

Andvik forteller at de mest vanlige tingene de har funnet som unge sliter med er depresjon, angst, panikk, søvnvansker og spisevansker.

– Har du noen idé om hvorfor unge sliter med disse tingene? 

– Jeg er ikke noen ekspert, men jeg tror at forandring i livet til tenåringer kan spille inn. Vi går igjennom puberteten, og vi har alle disse forventninger, men vi er og under 18 år. Vi klarer ikke å takle det. Det er skolepress og alle disse tingene som kombineres også kan det være ting i privatlivet som spiller inn, forklarer 17-åringen.

Andvik synes skolen kan gi mer og bedre informasjon om psykisk helse blant ungdom.

– Gjerne mer enn at vi får informasjon om at vi har helsesøster her annenhver tirsdag for en time. Skolen må passe på at rådgiverne er skikkelig utdanna folk som vet hva de snakker om, som får skikkelig informasjon som de deler ut til elevene.

LES OGSÅ: Så ofte bølleringer folk til 112.

Hjelper å snakke om det

– Jeg har hatt min kamp med depresjon, men jeg har det mye bedre nå. Jeg må si at det var fordi jeg stolte på en venn. Jeg klarte å få opp selvtilliten til å snakke med henne, og innrømme at jeg trengte hjelp. Da begynte prosessen. Det begynte med én venn, så med to, også kjæresten jeg hadde da, også rådgiver, også utover til at jeg klarte å si: vet du hva nå har jeg det greit.

LES OGSÅ: Politiet: – Byene skal være smarte, men likevel sikre. 

Ungdommene tok initiativ

Seminaret på torsdag ble arrangert av senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten på universitet. Ungdom og psykisk helse er ett av områdene de fokuserer på.

– Vi ønsker at forskningen vår skal bidra til at vi kan forbedre helsetjenesten. Men når vi skal gjør det er vi nødt til å ha med de det gjelder – ungdom. Derfor pratet jeg med videregåendeelever om psykisk helse, og spurte de hva de synes vi skal forske på. Jeg inviterte noen av de til å bli med videre i forskningsprosessen. Nå er tolv ungdommer medforskere, sier Petter Viksveen, postdoktor ved UiS.

Han forklarer at praten med ungdommene gjorde det klart at stigmatisering av psykiske problemer var et stort problem blant ungdom.

– Vi prøvde å finne ut hva man kunne gjøre for å forebygge stigma, og da var de ungdommene som tok initiativ til seminaret, sier Viksveen.
Han forklarer at de samler inn ungdommens anbefalinger til hva ungdom, foreldre, lærere og helsepersonal kan gjøre for å forebygge stigma.

– Også skal vi publisere vitenskapelige artikler og få ut budskapet på flest mulig måter.

LES OGSÅ: Kirketjener siktet for oppbevaring av overgrepsmateriale.

– Redd for rykter

Viksveen forklarer at det er stigma knyttet til det å snakke om psykisk helse i det hele tatt.

– Det er mye stigma knyttet til psykiske problemer. Ungdommer kan oppleve å få kommentarer i retning av at de er gale eller at de må legges inn. 
Viksveen påpeker og at ungdommene kan være redde for å bruke helsetjenesten, og at de ikke ønsker at andre skal se de går dit.

– Det er for eksempel en helsestasjon på Jæren, som er rett ved siden av skolen, og der er det svært få som ønsker å gå, forklarer han.

Viksveen påpeker at ryktespredning er et stort problem, mange unge er redde for.

LES OGSÅ: Åpner for flere utdanningssteder innen medisin.

Press fra samfunnet

Viksveen mener kulturen for press i samfunnet kan sees i sammenheng med flere psykiske vansker.

– Mange føler de ikke kan ha en timeout, og de tenker de er helt alene. De er redde for å tape ansikt, noen er redde for at de kan miste jobben, og studenter presser seg mye i frykt for å «dette ut.» Det er et vanvittig press om å prestere i dette samfunnet. Det er en del av kulturen. Presset kan gå på jobb, penger, utseende, og nettverk du har. Jeg tror det er behov for et åpnere og varmere samfunn, sier Viksveen.

Han understreker viktigheten av å finne noen å snakke med om psykiske problemer.

– Vi kan ikke holde på å snakke med oss selv. Vi må snakke med noen, det kan hjelpe deg å se på det på en annen måte.

Tips og ressurser

  • Petter Viksveen mener åpenhet, og det og snakke om psykiske problemer er det viktigste steget mot bedring.
  • Viksveen påpeker at å snakke om problemene sine kan gi deg et nytt perspektiv og skape mer distanse fra problemene, som gjør det lettere å se ting i et nytt lys.
  • Man kan snakke med noen man stoler på, venner, familie, lærere eller helsepersonell.
  • De som føler de ikke har noen å snakke med, kan benytte seg av nett-tjenester som er anonyme.
  • UngHjelp.no kan du benytte deg av en anonym chattetjeneste, hvor du kan prate med mennesker som kan støtte deg når du har det vanskelig eller svare deg om du lurer på noe.
  • mentalhelseungdom.no kan du lese om hvordan de jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.
  • Forandringsfabrikken innhenter kunnskap fra barn for å forandre skole og hjelpesystemer.

Mer fra Dagsavisen