Nyheter

Nytt HelseCampus på Ullandhaug

I dag åpnet det et nytt test-, innovasjons-, og simuleringssenter i Innovasjonspark Stavanger. HelseCampus Stavanger er en regional forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor blant annet læring i helsetjenester.

HelseCampus Stavanger på Ullandhaug er en regional forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene.

UiS skriver i en pressemelding på sine nettsider at visjonen for HelseCampus Stavanger er simulering, sikkerhet og samhandling – læring, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse.

– HelseCampus Stavanger skal skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping og innovasjoner på tvers av fagmiljøer. Det skal være en attraktiv arena for effektiv testing og simulering av helsekonsepter, bidra til fremragende undervisning og trening ved hjelp av simuleringsteknologi, samt forenkle og profesjonalisere ideer og prototyper av tjenester og produkter gjennom inkubatorer og støtteordninger. I tillegg skal det bidra til oppbygging av felles forsknings‐ og innovasjons‐infrastruktur i form av laboratorier, teknologiskutstyr og IKT, og utvikle og forsterke helserelatert næringsliv, skriver UiS.

Grmstad-utvalget la i dag fram sin rapport hvor de åpner for at gradsrett i medisin kan gis til flere enn de fire universitetene som har en slik rett i dag. Rapporten om medisinutdanning i Norge ble overlevert forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø av utvalgets leder, Hilde Grimstad.

Dersom politikerne ønsker det, åpner rapporten for medisinutdanning ved UiS.

Prosjektleder ved HelseCampus Stavanger, Ragne Farmen, synes et slikt studie på Ullandhaug ville vært fantastisk.

– Jeg tror at det å kombinere utdanning innenfor fastlege eller medisinstudie generelt, med den forskningsbaserte helseklyngen, kan skape en møteplass hvor vi kan bli kjent med ulike roller og få ytterligere kontakt med dem som leverer helsetjenester og brukere, sier hun til RA.

Ifølge Ragne vil det være aktivitet på HelseCampus allerede om kun få uker.

Nyeste fra Dagsavisen.no: