Nyheter

Dale om Rogfast: – Vi legger fortsatt til grunn at prosjektet skal realiseres

– Regjeringen legger til grunn at Statens vegvesen ser på løsninger som gjør at vi får realisert Rogfast innen fastsatte rammer, sier samferdselsminister Jon Georg Dale etter at Statens vegvesen avlyste milliardkontrakt.

– Regjeringen legger til grunn at Statens vegvesenet arbeider med kontraktsstrategien, og ser på løsninger som gjør at vi får realisert Rogfast innen fastsatte rammer, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Fredag ettermiddag ble det kjent at Statens vegvesen avlyser konkurransen om Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet.

Avlysningen skjer etter at det i juli ble klart at Vegvesenet bare hadde én kvalifisert tilbyder etter konkurransen om Kvitsøy-kontrakten. Den tilbudte prisen lå på omtrent 1 milliard kroner over anslaget.

At Vegvesenet ikke ønsker å gå videre med kontrakten har fått politikere til å reagere. Påtroppende fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak (Ap), krever full gjennomgang av Rogfast, uttalte hun til RA fredag.

– Hva har statsråden visst?

– Jeg tenker at det nå blir viktig å etterlyse svar på hva som har skjedd. Hvordan ble prosjektet så mye dyrere? Hvem har ikke hatt kontroll og hva har statsråden visst? Kommer anslaget like ut av det blå for ham som for Statens vegvesen? sa Chesak til RA.

Hun vil ikke ta til orde for å skrote prosjektet og fastholder at Rogfast er viktig for næringslivet og innbyggerne, men mener usikkerheten rundt kostnaden er uheldig.

RA har sendt uttalelsene hennes til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), som i en skriftlig uttalelse til RA lørdag formiddag sier at regjeringen tar Vegvesenets beslutning om å avlyse kontrakten til orientering.

– Det er byggherren som må gjøre vurderinger av dette, sier han, og legger videre til:

– Regjeringen legger til grunn at Statens vegvesen arbeider med kontraktsstrategien, og ser på løsninger som gjør at vi får realisert Rogfast innen fastsatte rammer.

Skal gjennomføres

Dale framholder at regjeringen fortsatt legger til grunn at prosjektet skal realiseres.

– Nå jobber Statens vegvesen videre med realisering. Det er et viktig arbeid, som vi naturligvis også følger tett for å sikre oss gjennomføring i tråd med vedtatt nasjonal transportplan, sier han.

Kvitsøy-kontrakten er et prosjekt med store tekniske utfordringer, ifølge Vegvesenet. Rogfast skal ha en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel, som blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Kvitsøy-kontrakten omfatter en tredel av denne, samt fem kilometer ettløpstunnel opp til Kvitsøy.

Rogfast skal ha en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel, som blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Kvitsøy-kontrakten omfatter en tredel av denne.

Illustrasjon av Rogfast tegnet av Multiconsult. 

Enig med statsråden

Øystein Langholm Hansen (Ap), som sitter i Stortingets transportkomité for Rogaland, sier til RA at han støtter Dale i hans uttalelser om Rogfast-framdriften.

– Det er jo ikke bra at prosjektet stopper og at man tar et skritt tilbake. Jeg er for en gangs skyld enig med statsråden: Rogfast må realiseres.

I likhet med partifelle og påtroppende fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak, synes også Hansen at kostnadssprekken er uheldig.

– En prosjektsprekk på én milliard kroner utgjør nesten 33 prosent av hele prosjektet. Det er jo ikke bra. Samtidig er Rogfast et av verdens mest avanserte veiprosjekter, med store sjakter som går loddrett ned og er 10 meter i diameter. Usikkerheten har derfor sannsynligvis vært der også når Statens vegvesen har beregnet pris, sier han.

Tar til orde for mindre kontraktsbiter

Hansen er overbevist om at Rogfast vil bli realisert og påpeker at etter den første Rogfast-salven ble avfyrt i Arsvågen januar 2018 er prosjektet blitt påbegynt i begge ender av tunnelarmen som strekker seg fra Randaberg over til Kvitsøy og videre til Bokn.

– Spørsmålet er om ikke kontraktsstrategien burde vært lagt opp annerledes med mindre kontraktsbiter. På den måten vil man få inn flere konkurrenter. Nå er kontrakten delt opp slik at hele stykket er knyttet til én kontrakt, sier han.

Mulige forklaringer

Da Statens vegvesen verdsatte Kvitsøy-kontrakten til mellom 3 millarder og 3,5 millarder i 2016 ble overslaget sett på som realistisk og uten store usikkerhetsmomenter, ifølge vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Overraskelsen var derfor stor i sommer da den eneste kvalifiserte tilbyderen som sto igjen i konkurransen kom med et pristilbud på 4,5 milliarder kroner.

– Hvordan kunne spriket mellom deres anslag og den tilbudte prisen bli så stort?

– Antakelig finnes det ikke ett svar på det. En mulig forklaring kan være hvordan markedet har vurdert oppgavens kompleksitet og risiko kontra vår vurdering. Det kan også ha skjedd en generell utvikling i kostnader i markedet siden vi gjorde våre overslag, sier Grimsrud til RA.

– Trengs det en ny gjennomgang av hele Rogfast-prosjektet for å unngå flere kostnadssprik?

– Vi har allerede sett på kostnadsnivået i hele prosjektet basert på tilbudet som vi fikk i det ene prosjektet, sånn sett er det riktig at man ser på dette på ny. Vi må nå snu flere steiner for å se hvordan vi kan gå videre, og vi må gjøre dette i dialog med samferdselsdepartementet.

Varsler forsinkelser

– Kan det bli aktuelt å dele opp kontrakten i mindre biter slik at man får inn flere konkurrenter?

– Å se på hvordan vi legger opp kontraktsstrategien er åpenbart noe av det vi må se på framover, men jeg kan ikke si om dette blir løsningen.

– Setter kostnadssprekken hele Rogfast-prosjektet i fare?

– Det har jeg ikke lyst til å spekulere i. Vi er opptatt av den ene kontrakten og hva vi kan gjøre med den.

– Er det realistisk å få realisert Rogfast innen fastsatte rammer?

– Årsaken til at vi avlyser konkurransen er jo denne kostnadsutviklingen. Det gjør at dette er et spørsmål, og det er noe av det vi nå må finne ut av, sier Grimsrud, som frykter forsinkelser i prosjektet. Hvor store er umulig å si, ifølge ham.

Anslått kostnad på 16,8 milliarder

Når Rogfast er på plass vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter. Det vil samtidig legge til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i regionen, noe som styrker viktige næringsklynger. Prosjektet er anslått å koste rundt 18 milliarder kroner, ifølge  Statens vegvesen.

Statens andel er økt betydelig fra opprinnelig forslag på ca. 2,5 milliarder kroner, og innebærer nå statlig finansiering på totalt ca. 5,1 milliarder kroner. 1,6 milliarder kroner av disse kommer fra regjeringens ordning for å redusere bompengenivået.

I tillegg legger regjeringen opp til at staten skal stille opp med inntil 1,3 milliarder ytterligere dersom det er kostnadsoverskridelser, for å unnta bilistene for økte bomtakster, heter det på Vegvesenets nettsider.

I den

til flertallspartiene i Rogaland fylkeskommune heter det at partiene «forventer at staten garanterer for lån og investeringer tilknyttet Rogfast og andre statlige veiprosjekter».

Nå starter byggingen av verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Torsdag 4. januar 2018 ble den første Rogfast-salven avfyrt i Arsvågen. 

Til stede var blant andre fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (f.v) ordfører i Bokn, Tormod Våga (Sp), statssekretær Knut Morten Johansen (FrP) og regionsjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen.

4. januar 2018 ble den første Rogfast-salven avfyrt i Arsvågen i Bokn kommune. Til stede var blant andre fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (f.v) ordfører i Bokn, Tormod Våga (Sp), statssekretær Knut Morten Johansen (FrP) og regionsjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen. FOTO: CAROLINE TEINUM GILJE