Nyheter

Laber støtte til forslag om nasjonalkonservativt Frp

Det brygger opp til ideologisk splid i Frp. Christian Tybring-Gjedde foreslår å droppe liberalisme og velge en nasjonalkonservativ retning, men møter motbør.

Av NTB, Anne Marjatta Gøystdal

Det er ventet at utspillet blir et av temaene som diskuteres når partiets sentralstyre samles til et fire timer langt møte fredag ettermiddag.

I et intervju med TV 2 denne uken tok stortingsrepresentant Tybring-Gjedde i kraftige ordelag opp behovet for å verne om den norske kulturarven og nasjonalstaten.

– Jeg ønsker et Frp som går i en nasjonalkonservativ retning, som setter nasjonen Norge først, vår kultur og det vi står for, vårt eget land først, sa han i intervjuet.

Lite støtte blant fylkeslederne

Flere sentrale Frp-ere er imidlertid sterkt uenig. Ifølge en kartlegging TV 2 har gjort blant medlemmer i landsstyret, får Tybring-Gjedde bare støtte fra sitt eget fylkeslag Oslo Frp. Liberalisme er for mange selve grunnpilaren i partiet.

– Vi er et parti som står veldig godt på de liberalistiske verdiene, med troen på enkeltmennesket og minst mulig stat. Det er det partiet jeg meldte meg inn i, og det er det partiet jeg ønsker å være med i videre, sier Frps stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Sivert Haugen Bjørnstad, til kanalen.

Roy Steffensen, stortingsrepresentant fra Rogaland, sier han ikke kunne være medlem av Frp om man fjernet de liberalistiske prinsippene.

– Hele grunnen til at jeg ble medlem av partiet og kjemper for politikken, er for at jeg vil flytte makt og avgjørelser vekk fra politikere og byråkrater til hvert enkeltmenneske, i tråd med liberalistiske prinsipper, sier han.

Tybring-Gjeddes utspill møter motstand også hos FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud og innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim.

Vil ha totalrenovering

Tybring-Gjedde har ønsket en totalrenovering av partiet. Først og fremst vil han revurdere Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag slik det er nedfelt i partiprogrammet og stryke ordet liberalisme.

– Frp bør tenke helt nytt. Partiet må rustes opp for å kunne takle samfunnsutviklingen som i stor grad de øvrige partiene har skapt. Globalisme er rotløshet satt i system. La oss verne om nasjonalstaten, skriver Tybring-Gjedde på Facebook.

Han mener det er nødvendig å være skeptisk til EU og FNs innflytelse på en rekke områder.

Evaluerer valgkampen

Det er også ventet at sentralstyret vil vie tid til diskusjon og evaluering av det skuffende valgresultatet på 8,2 prosent, ned 1,2 prosentpoeng.

– Vi skal evaluere valget på vanlig måte og drøfte i partiets organer hva som skal være strategien framover og hvordan vi skal løfte partiet til høyere oppslutning i 2021 og 2023, sa partileder Siv Jensen etter valget.

Sentralstyret skal jobbe videre med en innstilling fram mot landsstyremøtet i slutten av oktober. Formelt er det landsstyret som evaluerer valget. Det blir også sendt ut en undersøkelse til partiets lokal- og fylkeslag.

(©NTB)