Nyheter

Styremedlem i FNB: – Vi håper å få en begrunnelse for eksklusjonen i dag

Styret i Sandnes FNB møter hovedstyret i bompengepartiet i dag, ifølge Aftenbladet. Håpet er å få avklart hvorfor styret i Sandnes FNB valgte å kaste Alexandra Lind ut av partiet.

Alexandra Eva Lind ble søndag ekskludert fra Sandnes FNB av lokallagets eget styre.

Det er Lars Peter Endresen, nestleder i hovedstyret i FNB, som bekrefter at FNBs hovedstyre og styret til Sandnes FNB har avtalt å møtes i dag, skriver Aftenbladet.

Sammen med styreleder Morten Malmin skal Endresen selv stille i møtet. Det er ukjent hvem som skal representere Sandnes FNB.

Endresen ønsker ikke å oppgi tid og sted for møtet.

LES OGSÅ: Eksklusjonen i Klepp FNB ble omgjort

–Ikke tillit

Ekskluderingen av Lind skulle egentlig være tema for det ekstraordinære styremøte til FNB-hovedstyret  tirsdag. Fordi styret i Sandnes FNB ikke har gitt hovedstyret noen begrunnelse for hvorfor de valgte å kaste henne ut av partiet, ble behandlingen av saken utsatt.

Lind sto på andreplass for partiet, og seilte opp som førstekandidat da hun sikret seg flest personstemmer i valget i Sandnes forrige mandag.  Søndag fikk hun imidlertid beskjed av lokalstyreleder John Hov i Sandnes FNB at hun er kastet ut av partiet.

– I brevet står det at jeg ikke har tillit fra styret i FNB Sandnes. Det står videre at jeg skal ha bidratt til å skade partiet eller partimedlemmers omdømme, og at jeg skal ha hatt en ukollegial opptreden, uttalte Lind til Sandnesposten på søndag, som først omtalte saken.

Forsvarer Lind

For både Lind og sentralstyret kom ekskluderingen uten forvarsel, og partileder Frode Myrhol har i etterkant gått hardt ut mot lokallaget.

– Jeg stiller meg uforstående til ekskluderingen. Et lokallag i Sandnes har ikke mandat til å ekskludere noen på et høyere nivå. Alexandra er tross alt andrekandidat i fylket, og skal ha et utvalg i fylkestinget. Det foreligger dessuten ingen god grunn for ekskluderingen, uttalte han til RA mandag, og avviste at Lind skal kastes fra partiet.

Ekskluderingen er den andre i partiet i løpet av én uke. Mandagen før – på valgdagen – fikk Aina Grude Larsen i FNB Klepp beskjed om å forlate partiet. Under styremøtet tirsdag ble denne ekskluderingen omgjort.

Om det blir tatt en avgjørelse i Sandnes-saken allerede i dag «avhenger av hvordan møtet forløper», sier nestleder Endresen til Aftenbladet.

– Ønsker å være grundige

Leif Bjarne Høybakk, styremedlem i hovedstyret til FNB, ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte om det er avtalt et møte mellom styret og hovedstyret onsdag, men han sier til RA at de håper å få en begrunnelse for eksklusjonen fra styret i Sandnes FNB i løpet av dagen.

– Vi må ha informasjonen på plass for å ta en avgjørelse. Vi ønsker å være grundige og seriøse og ta en skikkelig avgjørelse, sier han.

– Har hovedstyret gitt styret frist i dag til å komme med en begrunnelse?

– Nei, det er omforent at de skal utveksle den infoen i dag.

Et nytt ekstraordinært styremøte vil bli avholdt så snart informasjonen er på plass, ifølge ham.

– Det er viktig å få saken ut av verden, for alle parter sin del, sier Høybakk.

RA har vært i kontakt med styreleder i Sandnes FNB, John Hov, som har følgende kommentar til møtet:

– Jeg vil ikke bekrefte noen ting. Jeg vil ikke forholde meg til pressen, sier han.