Nyheter

Andelen innvandrere mer enn halvert i nytt kommunestyre i Stavanger

Bare tre av 67 representanter i Stavangers nye kommunestyre har ikke-nordisk bakgrunn. – Utviklingen er trist, men jeg er ikke overrasket, sier Annamaria Gutierrez (V).

Annamaria Gutierrez i Stavanger Venstre. Bystyrerepresentant og leder av kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger. 

Hevder at hun daglig blir utsatt for hersketeknikker i Stavanger-politikken. 

Til sak om hersketeknikker i lokalpolitikken 8. mars 2018.