Nyheter

Høyre-topp overrasket over samarbeid mellom FNB og MDG

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at FNB, som under årets kommunevalg havnet på vippen i Stavanger, velger å gå i forhandlinger med opposisjonen til fordel for de borgerlige partiene.

Det overrasker John Peter Hernes, Høyres ordførerkandidat i Stavanger.

– Det er overraskende at FNB som er på vippen, prøver å få flertall sammen med de man skulle tro sto for det motsatte av hva de selv står for, sier Hernes til RA, og sikter spesielt til partiene MDG og Rødt.

Valgnatten hadde Hernes en lengre samtale med FNBs ordførerkandidat Frode Myrhol, og Høyre-toppen beskriver stemningen mellom partiene som god. Ifølge ham ble partene enige om å diskutere videre på tirsdag.

Klokken 10 tirsdag valgte imidlertid FNB å sette seg ved forhandlingsbordet med Ap, MDG, SV, Rødt og Sp. Deretter kalte de nye samarbeidspartiene inn til pressekonferanse klokken 15.30 hvor det ble kjent at partiene har undertegnet en valgteknisk avtale om å framforhandle blant annet en felles politisk plattform, fordeling av ordfører og varaordfører og valg av ledere og fordeling av medlemmer til kommunalstyrene.

Den nye konstellasjonen vil da få 38 mandater, og flertall i det nye kommunestyret i Stavanger. Den borgerlige opposisjonen med Høyre og Frp i spissen vil sitte med 29 mandater.

– Vanskelige forhandlinger

Under pressekonferansen beskrev Aps ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun samtalene mellom partiene som konstruktive. Hernes er på sin side ikke overbevist om at det er gitt at partene kommer til enighet.

– Pressekonferansen viser at partiene ikke er enige, men de er enige om å forhandle videre. Det forteller at det er vanskelige forhandlinger, og vi får se om de kommer i mål, sier Hernes.

Særlig utfordrende kan det bli i møtet mellom vippepartiet FNB og MDG og Rødt. For eksempel vil FNBs fanesak - bompenger - bli vanskelig å svelge for MDG, tror han.

Forsiktige krav

Hernes mener FNB vil møte langt enklere forhandlingsrunder i møte med Høyre.

– Kravene til FNB synes jeg er veldig forsiktige og vil være enkle for Høyre å imøtekomme, sier han.

Ifølge Hernes har FNB stilt de samme kravene til både de opposisjonen og de borgerlige, og de omhandler - ikke overraskende - bompenger.

– Kravene har handlet om at de som ikke har betalt bomregningen likevel skal omfattes av timesregelen. Kravene har også gått på å redusere antall makspasseringer fra 75 til 60, noe som er vanlig i de andre byene. Det har også vært krav om å forsøke å jobbe for gratis eller redusert pris i bomringen fra klokken 7 til 19, forteller Hernes.

Ved å samarbeide med partier som sitter i regjering og flertall på Stortinget, som Høyre, vil FNB få langt større gjennomslag i bompengesaken enn ved å inngå et samarbeid med partier som sitter i opposisjon og som er for bompenger, mener Høyre-toppen.

Har tilbudt sentrale posisjoner

Hvor gikk det galt for Høyre på FNB-frierferden?

– Vi sitter jo og tenker at det er andre ting enn bompenger som er hovedmotivet til FNB, men det kjenner jeg ikke til og ønsker ikke å spekulere i. De kom i hvert fall aldri tilbake til oss etter valgnatten, sier Hernes, som kan fortelle at Høyre også har tilbudt FNB helt sentrale posisjoner. Både leder i kommunalstyret for byutvikling (KBU) og varaordfører har vært nevnt.

– Vi har også sagt at FNB kan være med å representere kommunen inn i styringsgruppen for Bymiljøpakken, noe man skulle tro ville være veldig spennende for et parti som heter Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

Ingen broer brent

Dersom partene i den nye samarbeidskonstellasjonen ikke skulle komme til enighet, er ingen broer brent for FNB i møte med Høyre, framholder Hernes.

– Vi ønsker selvfølgelig å etablere flertall, men vi sitter ikke og holder pusten og venter på at partene ikke skal komme til enighet. Men vi har som sagt sett at alle de kravene som FNB har tatt opp med oss, viser at det burde være mulig å komme i mål og etablere flertall med FNB på vår side, sier Hernes.

Han er overbevist om at de også vil kunne lokke Sp tilbake med en slik konstellasjon. 

Forhandlingene mellom de nye samarbeidspartiene i Stavanger er ventet å fortsette utover kvelden tirsdag og i morgen.

Frode Myrhol, FNBs ordførerkandidat i Stavanger, uttalte under pressekonferansen tirsdag at partiet «har veloverveide grunner til å gå i forhandlinger med opposisjonen».