Nyheter

Spilte rollespill på nett om overgrep – dømt til fengsel

Chattet om fiktive overgrep på nett gjennom Skype.

Illustrasjonsfoto.

En mann i Sør-Vest politidistrikt ble denne uken dømt til 45 dagers betinget fengsel for å ha chattet om fiktive overgrep gjennom Skype. Det melder Sør-Vest-politiets nettpatrulje.

Rollespill på nett

Mannen har i samtaler med en anonymisert person spilt et rollespill, der den anonyme utgir seg for å være en mindreårig jente, opplyser politiet.

– Rollespillet beskriver deres møte, som raskt utvikler seg til å bli seksuelt. Den siktede har tilstått handlingen og vedtatt dommen, skriver politiets nettpatrulje.

Etterforskningsprosjekt

Mannens aktivitet ble identifisert gjennom Sør-Vest politidistrikt sitt etterforskningsprosjekt Operasjon Spiderweb.

Prosjektet jobber for å forebygge, og etterforsker saker som gjelder overgrepsmateriale eller seksuelle overgrep mot barn på internett.

Dommen er basert på to chatter.

– Det er ikke delt seksualiserende bilder eller filmer i disse samtalene, men mannen straffes for fiktive skildringer av et seksuelt forhold med en mindreårig, opplyser politiet.

Forebyggende

I forslaget til dom mot mannen blir det vist til en dom fra 2018, der en annen mann fikk ubetinget fengselsstraff for over en treårsperiode å ha deltatt i chatter som beskrev fiktive, seksuelle overgrep mot barn.

I dommen ble det lagt vekt på at de fantasifulle beskrivelsene kan fremstå som virkelige.

– Dette kan igjen øke faren for at det blir begått overgrep. I tillegg kan slike skildringer være med på å alminneliggjøre seksuelle overgrep mot barn, opplyser politiet.