Nyheter

Moderat boligprisutvikling i Stavanger

Boligprisene i Stavanger steg med 1,4 prosent i august. Korrigert for sesongvariasjoner forble prisene uendret.

Eiendom Norge skriver i en pressemelding at Stavanger har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+1,2 prosent), Bergen (+0,4 prosent), og Trondheim (+0,2 prosent).

I Stavanger har boligprisene hatt en flat utvikling de siste tolv månedene. Det er svakere enn i Oslo (+3,8 prosent), Bergen (+1,6 prosent) og Trondheim (+1,0 prosent).

– Det har i august blitt solgt 400 boliger i Stavanger, det er 6,3 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2018. Hittil i år er det solgt 3082 boliger. Det er 6,3 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor, står det i pressmeldingen.

Det har i august blitt lagt ut 618 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 4,8 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018. Hittil i år det lagt ut 3667 boliger til salgs. Det er 4,0 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 79 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 49 dager i gjennomsnitt. Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.225.000.

LES OGSÅ: Posten nedbemanner med 300 stillinger

Steg som normalt

Hva gjelder boligprisene nasjonalt, står det i pressemeldingen at disse steg med 1,9 prosent nominelt i august. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent. Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene steg som normalt i august. En svak juli-måned ble etterfulgt av en sterk oppgang i august. Med en 12 måneders vekst nasjonalt på 2,6 prosent ved utgangen av måneden bekrefter det den moderate trenden vi har observert i boligmarkedet over lengre tid, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

LES OGSÅ: Kommunen hadde møte med Ryde: – Vi er enige om at vi er ganske uenige

Fortsatt stor aktivitet

I august ble det solgt 9.042 boliger i Norge, noe som er 4,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 2,9 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

I august ble det lagt ut 12.706 boliger til salgs i Norge, noe som er 0,4 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 3,7 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.

– Det ble i august måned solgt noe færre boliger enn i fjorårets august. Men sammenlignet med tidligere år er nivået langt høyere enn hva som har vært normalt for august historisk. Så langt i år ligger vi fortsatt på det høyeste antall salg siden målingene startet i 2003, sier Dreyer.

– Det ble lagt ut marginalt færre boliger i august sammenlignet med i fjor, og det legges fremdeles ut mange boliger for salg i hele landet. I likhet med antall salg er det også ny rekord i antall boliger lagt ut for salg så langt i år, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i august 2019, noe som er to dager flere enn i august 2018. Raskest salgstid hadde Oslo med 25 dager og tregest salgstid hadde Stavanger med omegn med 79 dager.

– Omsetningstiden faller i hele landet i takt med at aktiviteten i boligmarkedet har tatt seg opp i august etter sommerferien. I snitt har omsetningstiden gjennom hele året ligget høyere enn tidligere år, noe som er naturlig gitt det store utbudet i boligmarkedet, sier Dreyer.