Nyheter

Posten nedbemanner med 300 stillinger

Sorteringssentralene i Bergen, Stavanger og Stokke blir nedlagt - aktiviteten flyttes til Lørenskog.

Posten flytter all brevsortering og såkalt ruteklargjøring i Sør-Norge til Østlandsterminalen på Lørenskog.

Dermed mister 300 ansatte jobben.

– Det er mange ansatte som blir berørt, men heldigvis er de forberedt, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten Norge til Nettavisen.

Nedbemanningen skjer etter at all manuell ruteklargjøring av post skal flyttes til Lørenskog. Sorteringssentralene i Bergen, Stavanger og Stokke blir nedlagt.

Bekrefter nedbemmaninger

Posten har tidligere sagt at så mange som 300 kan miste jobben i forbindelse med flyttingen av ruteklargjøring, og nå blir det altså bekreftet.
– Nedbemanningene blir gjennomført i løpet av dette kvartalet, sier Gjølme.

Hun sier at alle ansatte har fått løsninger med frivillige ordninger.
– Det går på pensjonsordninger, som gavepensjon, samt sluttpakker og annet arbeid i eller utenfor konsernet, sier Gjølme.

God prosess

Postkom, fagforeningen til de ansatte i Posten, mener prosessen har vært god.

– Resultatet ble bedre enn fryktet. Vi er veldig glad vi har klart å ivareta de eldste arbeidstakerne som nærmer seg AFP, sier distriktstillitsvalgt Helge Mathiesen i Postkom til Nettavisen.

Til neste år vil mellom 1.000 og 1.500 ansatte i Posten miste jobben i forbindelse med overgangen til postombæring annenhver dag.