Nyheter

Kyllingprodusent slått konkurs

Onsdag ble en kyllingprodusent slått konkurs.

Det var Skatteetaten som begjærte at et ANS (ansvarlig selskap med solidarisk ansvar) med to deltakere ble slått konkurs.

Selskapet har drevet med gårdsdrift med hovedvekt på produksjon av slaktekylling og har holdt til på Jæren.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 246.347 kroner i skyldig moms, gebyr og renter.

Styreleder i firmaet erkjente å skylde det aktuelle beløpet og opplyste at samlet gjeld i selskapet er på 653.000 kroner.

LES OGSÅ: Rørleggerfirma slått konkurs

Vedkommende erkjente også å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs

Retten viste til at det er utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg og kom til at firmaet er insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 8. oktober i år.

LES OGSÅ: Gatekjøkken gikk konkurs

LES OGSÅ: Storkiosk gikk konkurs

Mer fra Dagsavisen