Nyheter

– Å vurdere om et dyr er hardt skadet er en oppgave for veterinærer

Siri Martinsen i dyrevernsorganisasjonen Noah sår tvil om kommunene har kompetanse nok til å vurdere om skadde, ville dyr skal avlives eller ei.

Bilde 1 av 2