Nyheter

«Vi må kutte utslippene, ikke arbeidsplassene»

DEBATT: De siste ukene har Rødt angrepet oss fordi vi heier på de som skaper jobber, skriver Jonas Molde Hollund (H) og Aleksander Stokkebø (H).

Av Jonas Molde Hollund (H),kommunestyrekandidat i Stavanger og Aleksander Stokkebø (H), stortingsrepresentant og kommunestyrekandidat

Vi må kutte utslippene, ikke arbeidsplassene.

Høyre er opptatt av hva vi kan gjøre for å få ned utslippene og ta vare på jobbene. De krevende årene bak oss har vist behovet for å bygge opp flere næringer, og det er en oppgave vi tar på høyeste alvor.

Derfor sikrer vi forutsigbarhet for vår største næring oljå, slik at jobbene kan trygges. Norsk naturgass skal fortsatt skape store inntekter til vår felles velferd og utkonkurrere skitten kullkraft. Derfor jobber vi også med flere konkrete prosjekter innen offshore vind og karbonfangst, for å få ned utslippene og skape flere bein å stå på.

Av samme grunn legger vi til rette for bærekraftig vekst i sjømatnæringen, for å produsere nok mat til verdens økende befolkning. Mineralnæringen styrkes, for å skaffe råstoffer samfunnet trenger. Turismen skal gjøres enda mer bærekraftig.

Høyre skal bidra til at det kan skapes jobber i mange næringer. Derfor gjør vi det lettere å starte og drive bedrift – uavhengig av næring. Regjeringen har senket skattebyrden, lettet byråkratiet og styrket Innovasjon Norge og miljøteknologiordningen i ENOVA med flere milliarder. De siste årene er det skapt rekordmange gründerbedrifter i vår region, og nå har ordførerkandidat John Peter Hernes lansert en ny gründerpakke med flere konkrete tiltak.

De siste ukene har Rødt angrepet oss fordi vi heier på de som skaper jobber. Vi har som motsvar utfordret Aps nye bestevenner, både i Stortinget og Aftenbladet, på hva de mener om gründerne, uten å få et ordentlig svar. De har en så sterk tro på sin kommunistiske næringsteft at de vil avskaffe privat eiendomsrett og la staten plukke vinnere og tapere. Det samme har vært prøvd i en rekke «kommunistiske paradis». Venezuela er et slående eksempel, hvor et søkkrikt oljeland ble kjørt i grøfta.

De fleste er enige om at vi trenger flere jobber i «høyproduktiv industri», men dessverre går Rødt aktivt inn for å legge ned eller begrense også de fleste av de mest høyproduktive og inntektsgivende jobbene. Det gjelder for så vidt både norsk olje og gass, havbruket, mineralnæringen og mange flere. Summen blir en totalt uansvarlig politikk, som Stavanger Ap dessverre lar dominere dagsorden.

Som unge innbyggere og kandidater i Stavanger stemmer vi på Høyre og John Peter Hernes. Da får vi en kandidat med gründererfaring og forståelse for jobbskaping, og unngår mørkerøde eksperimenter. Ja til utvikling, ikke avvikling!