Nyheter

«Storhaug bydel skal løftes med investeringer i oppvekst og levekår»

KRONIKK: Vi vil fortsette å investere til fordel for innbyggerne, skriver Federico Juarez Perales (H) og Aleksander Stokkebø (H).

Av Federico Juarez Perales, kommunestyrekandidat for Stavanger Høyre og Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant og kommunestyrekandidat for Stavanger Høyre

Aleksander Stokkebø, og jeg har brukt flere av våre helger på husbesøk. Sammen har vi besøkt over 700 hjem bare på Storhaug. Formål har vært å lytte til folk og finne ut hva de er opptatt av.

Storhaug er et område som har vært preget av lav score på levevilkår. Kommunen har gjort en viktig innsats ved å satse på Storhaug de siste årene for å løfte levekårene i bydelen. Derimot er det fremdeles mer jobb som trengs. Og, hvordan kan vi optimalisere denne prosessen? Jo, ved å finne ut hva som mangler og samkjøre en felles strategi etter det. Vi mener at den eneste måten å gjøre det på er å snakke med de som bor der. Det er de som vet best.

På våre husbesøk på Storhaug har vi fått mange gode innspill fra folk. De viser at innbyggerne på Storhaug er mest opptatt av transport, vei, trivsel og miljø. Mindre trafikk på Storhaug, bedre parkeringsmuligheter, bomringen, utvikling av Nytorget og bevaring av gamle hus på Storhaug har vært blant de mest nevnte. Folk var også opptatt av flere nye grønne områder, bedre kollektivtilbud og sykkelforbindelser mellom Storhaug og resten av byen.  Bedre lærere og bedre vilkår i barnehage og skole har også dukket opp i flere anledninger.

Etter alle innspill vi fikk så ønsker vi å gjøre det klart og tydelig: Stavanger Høyre vil satse mer på Storhaug. Høyre lanserte ideen om områdesatsingen som nå sørger for at det brukes over hundre millioner kroner over syv år på å løfte levekårene i de delene av byene som har størst utfordringer. Og vi er ikke ferdige på Storhaug!

Vi vil fortsette å investere til fordel av innbyggerne i denne flotte bydelen. Vi vil fortsette den offensive områdesatsingen på Storhaug som skal gi bedre levekår og et bedre bomiljø. Vi vil satse på bedre kollektivsatsing og en ny sykkelbro til Våland, utvikling av Nytorget og Metropolis slik at selve torget får en grønnere identitet og med plass til mer liv og aktivitet. Ikke minst, vi vil også ta vare på gamle trehus i området. Men prioritet nummer en er å bygge ny skole i Lervig med ferdigsstillelse i 2022.

Det er alltid noe vi ikke har fått med oss i partiprogrammet og husbesøk gir oss verdifulle innspill. Tilbake­meld­ingene vi får gir oss bedre oversikt over hva som bør prioriteres og hvorfor. Samarbeid mellom politikerne og innbyggerne er avgjørende for bedre beslut­ninger for Storhaug og for Stavanger.

Storhaug skal løftes og bydelen skal fungere som et eksempel på at det viktigste i Stavanger er å satse på mennesker og gi muligheter til alle for at de skal lykkes.