Nyheter

«En ny digital verden har utviklet seg. Men noen har falt av på veien»

DEBATT: Flotte pensjonister forteller at de faktisk føler seg utenfor, skriver Bjørg Ager-Hanssen, listekandidat for Stavanger Høyre.

Av Bjørg Ager-Hanssen, listekandidat for Stavanger Høyre

Helt tilbake til et bystyremøte i 2011 var man opptatt av pensjonister som internett brukere der mange fant det frustrerende at de ikke mestrer moderne verktøy de fleste andre tar som en selvfølge. Utgangspunktet dengang var Stavanger kommunes overgang fra papir til internett. I mellomtiden vet vi jo at et krevende informasjonssamfunn er kommet for å bli. Våre yngre forstår knapt nok hvordan hverken by eller land kunne fungere før i tiden. I dag gir nettet oss alt fra Google-info, flybilletter, nettbank, Stavanger kommunes nettsider og næringslivet forøvrig.

Statistisk Sentralbyrå viser idag at 76 prosent av personer over 65 år bruker internett, mens 42 prosent av personer over 75 år også er brukere av internett. Dette kalles av SSB for bruk av IKT i husholdninger. Vi bør kunne anta at tallene er tilnærmet like i Stavanger. Ethvert firma med respekt for seg selv, privat som offentlig,  treffes gjennom nettet av den enkelte bruker, hjemme som ute. Ikke rart at noen er falt fra på veien, ufrivillig eller ikke.

Jeg har stor sympati med mine medsøstre som ved avsluttet arbeidsliv står uten nødvendig kunnskap til å mestre en digital hverdag, og som trenger endel digital kunnskap for å klare seg i dagens digitale hverdag. Flotte pensjonister forteller at de faktisk føler seg utenfor. «Alle» behersker computeren, posten leses på skjermen og økonomien styres fra skjermen. Samtalen i venninneflokken kan til tider vise stor bitterhet.

En ny digital verden har utviklet seg globalt, og festet seg. Generasjonen mellom 1995 og 2012 er den første som er vokset opp med internett, hvilket tilsier at mange pensjonister faller utenfor. Det synes så lett for oss som har fulgt utviklingen fra Microsofs PF til Apples Mac fra en eventyrlig systemutvikling til bankenes nettbank i hjemmene og «apper» de «nettløse» aldri har hørt om. Etterhvert er det kommet så mange forbedringer og system forandringer at enda flere eldre føler seg tilsidesatt. Mange gir opp og gir seg over - endel av samfunnsutviklingen blir på et vis tåkelagt.

Stavanger har fulgt velstandsutviklingen gjennom en epokegjørende oljeindustri. Både by og land har gitt stadig bedre livsvilkår for de eldre. Jeg er imponert over hvor raskt pensjonister får tildelt en praktisk rullator, et stolsete på toalettet, en god madrass eller TV/telefon for sterkere - og med følger tilrettelegging for den enkelte. Jeg er ikke imponert over hva som mangler for de som ikke er med. Det er trist at vi ikke på et tidligere tidspunkt har forstått alvoret for den enkelt å være utenfor i så mange «disipliner».

Kjære medsøster  - har du lyst på assistanse i enkel bruk av nettet? Da vil Høyre gjerne gi deg et minikurs i håp om at du finner det interessant å lære mer for å mestre  den digitale hverdagen. Ta kontakt med undertegnede for mer informasjon.