Nyheter

Avspaserte med lønn og fikk utbetalt dagpenger

Kvinne valgte å svindle Nav.

En 32 år gammel kvinne fra Stavanger er dømt for trygdebedrageri.

Dette ved at hun i perioden fra november 2015 til september 2016 ga uriktige opplysninger på meldekortene hun sendte til Nav.

Blant annet oppga hun for lite antall timer. Hun oppga også ikke at hun hadde hatt lønnet avspasering i 342 etter endt arbeidsperioden.

LES OGSÅ: Blakk kokk valgte å svindle Nav

På denne måten fikk hun utbetalt 110.412 kroner i dagpenger som hun ikke hadde krav på.

Kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun møtte i Stavanger tingrett og retten kom også til at forholdet lå noe tilbake i tid.

Dermed ble straffen 30 timer samfunnsstraff.

LES OGSÅ: Dro til Thailand og valgte å svindle Nav for dagpenger

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav