Nyheter

Åpner vei over Godsterminalen til Foss-Eikeland

12. juli klokka 12:07 åpner Statens vegvesen vegforbindelsen i Sandnes.

Fredag vil det være mulig å kjøre fylkesveg 505, over Brunnholmen Bro ved Godsterminalen på Ganddal.

Fredag vil det bli mulig å kjøre fylkesvei 505 fra rundkøyringen på Skjæveland, over Brunnholen bru ved Godsterminalen på Ganddal og til Kvernelandsveien like ved Foss-Eikeland. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Trafikksikker snarvei

Den offisielle opningen er ikke før i februar 2020, da er nemlig resten av prosjektet ferdig. 12. juli åpner strekningen som kanskje er viktigst for trafikantane, fra Skjæveland til Foss- Eikeland over Brunnholen bro.

- Fylkesvei 505 Skjæveland-Foss-Eikeland er første etappe av Tverrforbindelsen mellom riksvei 44 Skjæveland og E39 Bråstein. Strekningen vi åpner nå, gir trafikantene en helt ny og trafikksikker snarvei utenom Ganddal. 12. juli får første trafikant over broen en blomst, forteller prosjektleder, Anne Margrethe Skretting, i Statens vegvesen.

Veien blir viktig for næringstrafikken, og kommer til å avlaste veien gjennom Ganddal og Hoveveien.

Broen over Godsterminalen på Ganddal, Brunnholen bru, er hovedelement i prosjektet. Den er 25,2 meter bred og 248 meter lang.

Mye arbeid

I tillegg har hovedentreprenøren Bjelland/SV Betong bygd nesten 2,4 kilometer vei med parallell gang- og sykkelvei, ni underganger, tre rundkøyringer, og nye tilkomstveier til blant annet Multiblokk, Sandnes garn og Vagleleiren.

Arbeidet som er igjen er i hovedsak i Kvernelandsveien, utbedring av veien og bygging av undergang. Her kommer forholdene til å bli mye bedre for myke trafikanter, lover prosjektleder Skretting.