Nyheter

– Lovforslaget i Hongkong er en symbolsak

Demonstrantene er skeptiske til stadig større kinainngripen. Derfor blir det nye lovforslaget en viktig symbolsak.

– I hovedsak er demonstrasjonene knyttet til spørsmål om endringene som kommer til skje i Hongkong i løpet av 50-årsperioden etter 1997, og folk i Hongkong blir mer og mer nervøse hva dette innebærer på sikt, sier Rune Svarverud, professor i kinastudier ved Universitetet i Oslo (UiO).

Situasjonen har tilspisset seg ytterligere i Hongkong de siste dagene, etter at demonstranter mandag stormet bygningen for den lovgivende forsamlingen.

Dagen markerte 22-årsdagen for tilbakeføringen av Hongkong til Kina fra britisk kolonistyre.

Beijing har reagert sterkt på hendelsene.

– Disse alvorlige og ulovlige handlingene tråkker på rettsordenen i Hongkong, undergraver Hongkongs samfunnsorden og skader Hongkongs grunnleggende interesser, het det i en uttalelse tirsdag.

Dagen etter: Polititet utenfor den lovgivende forsamlingen i Hongkong, en dag etter at demonstrantene brøt seg inn i bygningen. FOTO: NTB SCANPIX

Politiet utenfor den lovgivende forsamlingen i Hongkong dagen etter opptøyene. Foto: NTB scanpix

Under press

Demonstrasjonene i Hongkong begynte i etterkant av et lovforslag om at mistenkte i straffesaker skal kunne utleveres til fastlands-Kina.

Men kritikken handler om langt mer. Bekymringene blant demonstrantene i Hongkong gjelder særlig hvordan pressefrihet, ytringsfrihet og menneskerettigheter blir påvirket av Kinas innlemming av Hongkong.

– Hongkong har vært et sted hvor personer kan uttale seg mye mer fritt enn i Kina. Nå legger Beijing press på Hongkong for å få kontroll over frihetsutøvelse, sier Svarverud.

Les også: Protestene er de største på 20 år. Hvorfor?

Kinasensitiv

Da avtalen om overdragelsen av Hongkong fra britisk kolonistyre til Kina ble signert i 1997, var en del av avtalen at Hongkong skulle ha et utvidet selvstyre i minst 50 år. Dette virket kanskje lenge da avtalen ble signert. 22 år har nå gått, og realiteten begynner å nærme seg. Dermed begynner også befolkningen i Hongkong å bli mer følsomme for kinesisk politikk

– Da blir denne loven en ekstra symbolsak siden mange føler at Fastlands-Kina legger press på Hongkongs lovsystem, sier Svarverud.

Det omdiskuterte lovforslaget blir av mange sett på som et symbol på konsekvensene av tilbakeføringen av Hongkong til Fastlands-Kina.

Bak kulissene

Kina har uttalt seg i krasse vendinger mot mandagens demonstrasjoner. Likevel skjer mye av den kinesiske påvirkningen på Hongkong bak kulissene.

– For eksempel påvirker kinesiske myndigheter Hongkongs leder Carrie Lam i stor grad, sier Svarverud.

Etter at demonstrasjonene startet, la Carrie Lam lovforslaget på is. Dette førte til at demonstrasjonene roet seg noe. I det siste har de igjen blusset opp og demonstrantene har nå ytret krav om at Carrie Lam skal gå av, i tillegg til at lovforslaget skal skrinlegges.

– Demonstrantene ønsker at Carrie Lam skal gå av fordi de mener hun styres av Beijing og ikke lytter til Hongkong-befolkningens bekymringer i stor nok grad, sier Svarverud.

Demonstrantene opplever at hun er en leder innsatt av Beijing, ikke av befolkningen i Hongkong.

Les også: Et engstelig Kina hilser Grisens år

Usikker slutt

Ungdommer og studenter står i spissen for demonstrasjonene, og flere kritikere er redd for at lovforslaget skal føre til at politiske aktivister skal bli utlevert til det kinesiske rettsvesenet.

Svarverud mener det er vanskelig å se hva demonstrasjonene kommer til føre til.

– Det er vanskelig å se for seg hvordan og i hvilken retning dette ender. Myndigheten i Beijing ønsker ikke at Hongkong skal blir et sted der demonstrasjoner kan føre til at myndigheter må skrote lovforslag, sier Svarverud.

Samtidig er det vanskelig å se for seg at de kinesiske myndighetene, gjennom hongkong-myndighetene, ønsker å slå ned på demonstrasjonene med makt. Likevel har myndighetene måttet ty til voldelige midler i den situasjonen som har oppstått med at demonstrasjonene er blitt mer voldelige.

Hva med Taiwan?

Man antar at Kina president, Xi Jinping, i løpet av sin periode som president vil ønske å innlemme Taiwan i Kina under et lignende system som i Hongkong (ett land, to systemer).

– Det er klart at demonstrasjonene kan ha en innvirkning på dette når taiwanere observerer hva som skjer i Hongkong, sier Svarverud.

Dette kan skape ytterligere nervøsitet på Taiwan og gjøre en slik løsning mindre akseptabel når man ser hvilke begrensninger det legger på friheten i Hongkong. Slik kan demonstrasjonene ha en avskrekkende effekt på en slik løsning.

Les også: Torbjørn Færøvik: Tilfellene Hongkong og Taiwan viser at det er grenser for Kinas makt

Mer fra Dagsavisen