Nyheter

Norge står for første gang på lista over verdens verste land for arbeidstakere. Se hvorfor

Norge pleier ikke å være på lista over land der de faglige rettighetene er truet, men fagforeningsknusingen på Norse har gitt oss plass i et uønsket selskap.

Av: Torgny Hasås og Helge Rønning Birkelund 

Når internasjonal fagbevegelse setter opp liste over verdens verste land for arbeidere, pleier ikke Norge å være representert. Men i år har fagforeningsknusingen i forbindelse med konkursen i Norse Production gitt Norge plass på lista over land som er med på å rive ned de faglige rettighetene.

Høsten 2017 gikk 70 polske arbeidere til streik ved fiskeforedlingsbedriften Norse Production for å kreve tariffavtale. Etter fem ukers streik fikk de tariffavtale.

Et halvt år etter gikk bedriften konkurs. Da ble ny virksomhet startet opp i de samme lokalene med den samme leverandøren og den samme kunden. Men ingen av de fagorganiserte fikk jobb i den nye virksomheten, Sund laksepakkeri.

Onsdag 12.juni ble rettsaken i Bergen mot eierne av Sund laksepakkeri, avsluttet. 45 polske arbeidere krever erstatning.

Les også: Sju ansatte i NFI må gå som følge av reform: – Dette gjør vondt (+)

Har vært bærebjelke

Det er IFS, den internasjonale faglige samorganisasjonen (ITUC engelsk forkortelse) som utarbeider den årlige rapporten.

Generalsekretær i IFS, Sharan Burrow skriver i forordet at «Europa tradisjonelt har vært bærebjelken når det gjelder retten til kollektive forhandlinger, men i Estland, Nederland, Norge og Spania forsøkte selskaper å omgå denne faglige rettigheten.»

De beskriver hendelsene i Norge slik:

«I Norge, etter en 35 dagers streik, endte konflikten med at det ble inngått tariffavtale. Eieren av Norse Production, en lakseprodusent, slo selskapet konkurs og etablerte en ny underleverandør på samme sted med samme ledelse. Ingen av de fagorganiserte arbeiderne fra Norse Production fikk jobb i det nye selskapet og tariffavtalen ble ikke videreført.»

Les også: Kåre Willoch støtter ny gransking av Kielland-ulykken: – Det er en kolossalt følelsesmessig sak 

Verst i Burundi

Men selv om Norge har havnet på lista, så er det mange land som har det verre. IFS deler landene som er på lista inn i seks kategorier. Norge er i den nederste kategorien, der det foregår «sporadisk brudd på faglige rettigheter».

De landene som har det verst er:

• Burundi, 
• Den sentralafrikanske republikk,
• Libya, 
• Palestina, 
• Somalia, 
• Sudan, 
• Sør-Sudan, 
• Syria og 
• Jemen.

IFS karakteristikk av disse landene er at her er det «ingen garanti for rettigheter fordi det er lovløse tilstander». Disse landene er gjenganger på lista.

Et land som har forbedret seg er Eritrea. Her oppsummerer IFS at landet ikke lenger er lovløst, men hvor det fortsatt ikke er noen garanti for faglige rettigheter.

Sammen med Eritrea er blant annet Kina, Kambodsja, India, Bangladesh, Sør-Korea i denne gruppa. Her finnes også de verste landene i Europa, Hellas og Tyrkia.

Les også: Slik unngår du å bli lurt i sommerjobben

Streiker blir undertrykt med vold

I 72 prosent av landene hadde arbeidstakere ingen eller begrenset adgang til arbeidstaker rettigheter. Antall land som utelukker arbeidere fra retten til å etablere eller bli med i fagforening har økt fra 92 i 2018 til 107 i 2019.

IFS konkluderer med at det foregår en systematisk nedbygging av demokratiet på arbeidsplassene. Streiker og protester blir undertrykte med vold. Dette setter fred og stabilitet i fare

– Ingen arbeidstaker bør bli utelatt fordi deres arbeidsgiver velger å vedta en forretningsmodell som skjuler ansvaret eller at regjeringen nekter lovgivningen å håndheve arbeidstakerrettighetene. Flere og flere regjeringer er medvirkende til å legge til rette for arbeidsutnyttelse fordi arbeidere er tvunget til å jobbe i den uformelle sektoren av økonomien, sier Sharan Burrow, generalsekretær, ITUC.

Her kan du lese hele rapporten.

Uber, Amazone og Ryanair

Burrow trekker fram tre internasjonale firmaer, Uber, Amazone og Ryanair som versting-eksempler.

– Bedrifter som systematisk har angrepet arbeidernes rettigheter, står nå overfor globale protester. Uber kjemper mot streiker og regulatoriske kamper fra Australia til Sør-Korea, Mumbai til San Francisco. Arbeiderne i Amazonas varehus i Europa og USA er engasjert i protest- og streikhandlinger og fagforeninger over hele Europa arrangerte den største streiken i Ryanairs historie, sier hun til IFS’ nettsted.

IFS' Global Rights Index 2019. IFS har delt inn landene i seks kategorier etter overgrepene mot faglige rettigheter. Foto: Torgny Hasås

MØRKEST RØD: Ingen garantier for faglige rettigheter fordi landet er lovløst.

MØRK RØD: Ingen garanti for faglige rettigheter.

MØRK ORANSJE: Systematiske brudd på faglige rettigheter.

LYS ORANSJE: Vanlig med brudd på faglige rettigheter.

GULT: Gjentatte overgrep på faglige rettigheter.

GRØNT: Sporadiske brudd på faglige rettigheter.

GRÅTT: Ingen data.

IFS’ Global Right Index 2019

* 85 prosent av landene har undertrykt retten til å streike.

* 80 prosent av landene har nektet noen eller alle arbeidstakere retten til kollektive forhandlinger

* Antall land som nektet arbeidere retten til å etablere eller tilslutte seg en fagforening økte fra 92 i 2018 til 107 i 2019

* I 72 prosent av landene hadde arbeidstakere ingen eller begrenset adgang til arbeidstaker rettigheter.

* Antall land der arbeidere ble arrestert økte fra 59 i 2018 til 64 i 2019

* Av 145 land som er undersøkt, nekter eller begrenser 54 land retten til det frie ord og forsamlingsretten

* I 59 prosent av landene blir fagforeninger hindret eller nektet å registrere seg.

* I 52 land opplevde arbeidere vold

* I ti land ble fagforeningsaktivister drept. Bangladesh, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, Italia, Pakistan, Filippinene, Tyrkia og Zimbabwe.

Kilde: ITUC Global Rights Index 2019