Nyheter

Politiet fant brytemerker og blod på hytte – fugl sto bak gjerningen

Gjerningsfugl på ferde.