Nyheter

Her er Kielland-spørsmålene til Riksrevisjonen

Leder av kontrollkomiteen Dag Terje Andersen (Ap) håper å få et mer omforent faktagrunnlag om Norges dødeligste industriulykke.

BER OM NY UNDERSØKELSE: Leder av kontroll og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap). Foto: NTB scanpix

Neste uke vedtar Stortinget at Riksrevisjonen skal undersøke Alexander L. Kielland-ulykken. I innstillingen fra en enstemmig kontrollkomité, som ble klar denne uka, kommer det fram mer spesifikt hva Riksrevisjonen skal gjennomgå.

Stortinget vil be dem undersøke hvordan myndighetene har ivaretatt sitt ansvar når det gjelder:

* Gransking og klargjøring av årsakene til at Alexander L. Kielland-ulykken inntraff og om granskingen har kartlagt ansvarsforholdene rundt ulykken tilstrekkelig.

* Oppfølging av anbefalinger fra granskningsarbeidet, og da også hvilke tiltak som er satt i verk for å forebygge nye ulykker.

* Oppfølging av de etterlatte.

Les også reportasjen: Kampen om Kielland (+)

Svært sjeldent

Dagsavisen har i vår skrevet en rekke saker om Alexander L. Kielland-ulykken i 1980 der 123 mennesker mistet livet. Ingen har tatt ansvar for den dødeligste arbeidsulykken i norsk moderne historie. Katastrofen ble gransket i 1980, og granskningskommisjonen konkluderte med at et utmattingsbrudd i ett av stagene førte til at plattformbeinet røk og utløste ulykken. Kommisjonen mente at en svak sveis under byggingen av riggen var blitt oversett og at dette hadde ført til sprekker i støttesøyla til plattformbeinet.

Men flere av de overlevende og etterlatte har ikke klart å slå seg til ro med kommisjonens gransking og har derfor jobbet for å få til en ny.

Flere av disse er organisert i Kielland-nettverket som tidligere i vår hadde et møte med ledelsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Det er etter dette møtet komiteen enstemmig kom fram til at ulykken bør ses på med nye øyne, snart 40 år etter hendelsen. Det er svært sjelden Stortinget ber Riksrevisjonen undersøke en sak på denne måten. Det har skjedd kun en håndfull ganger siden år 2000.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Saken fortsetter under bildet.

VELTET: 123 mennesker mistet livet i Alexander L. Kielland-ulykken i 1980. Her de fire beina på boligplattformen som synes over vannet, etter at et bein brakk av og plattformen tippet rundt. Foto: Erik Thorberg NTB / Scanpix

123 mennesker mistet livet i Alexander L. Kielland-ulykken i 1980. Her de fire beina på boligplattformen som synes over vannet, etter at et bein knakk sammen og plattformen tippet rundt. Foto: Erik Thorberg NTB/Scanpix

Les også: Riksrevisjonen skal gå gjennom Kielland-saken på nytt

Kan se på fransk rapport

Innrammingen av undersøkelsen er avklart med Riksrevisjonen, understreker komitéleder Dag Terje Andersen (Ap).

– De har fått et bredt mandat. Vi har ikke noe ønske om å detaljstyre Riksrevisjonen. De skal stå faglig fritt, sier Andersen.

Han legger til at det innebærer at Riksrevisjonen kan gå inn i både den norske granskningsrapporten og også en fransk granskningsrapport som er lagd om ulykken og som trekker fram andre årsakssammenhenger enn den norske. Verftet som konstruerte Kielland-plattformen var nemlig fransk.

Komitélederen er tydelig på at hensikten med å sette Riksrevisjonen på denne saken er å få et mer omforent faktagrunnlag om Norges dødeligste industriulykke.

– Grunnlaget for at vi gjør dette er at det fortsatt er folk som var på plattformen og nære etterlatte som fremdeles stiller spørsmål om hvorvidt alle fakta kom på bordet, sier Andersen.

Lederen av Kielland-nettverket, Kian Reme, er fornøyd med innrammingen av Riksrevisjonens undersøkelser.

– Her gis Riksrevisjonen et åpent mandat, slik som vi har ønsket, sier Reme.

Les flere saker om Kielland-ulykken: