Nyheter

Frykter flere års forsinkelse for nye Vaulen skole

Formannskapet i Stavanger vil bygge nye Vaulen skole på Coop-tomten på Mariero. Coop ønsker per i dag ikke å selge tomten. Driftsstyret på Vaulen skole frykter at de nå må vente enda lenger på ny skole.

Lange korridorer og kvadratiske klasserom. En splitter ny Vaulen skole representerer en moderne tankegang og sto klar for å ta imot 300 elever. Året er 1960.

I 2010 hadde skolen 50 års jubileum, da hadde Stavanger kommune lovet at skolen skulle totalrenoveres og at arealene skulle utvides.

I skoleåret 2018/2019 står skolen registrert hos utdanningsdirektoratet med 658 elever og 51 lærere.

21. februar 2019 vedtok formannskapet i Stavanger at de vil bygge en ny Vaulen skole på Mariero. Nærmere bestemt på Cooptomten, der Coop har sitt sentrallager. Byggestart skal være i juni 2021.

6. juni sender driftsstyret ved Vaulen skole en bekymringsmail til formannskapet i Stavanger.

LES OGSÅ: Hit kan Vaulen skole flyttes

Usikkerhet

– Driftsstyret ved Vaulen skole fikk i et møte informasjon om usikkerhet i forhold til oppstart av bygging av ny skole Cooptomten på Mariero, skriver leder for driftsstyret, Aase Ramsfjell.

Hun forteller at skolen har blitt informert om at det kan bli flere års forsinkelse i forhold til planlagt byggestart i 2021.

– Driftsstyret ved skolen vil uttrykke forundring og skuffelse over denne informasjonen, skriver Ramsfjell.

I mailen argumenterer Ramsfjell, på vegne av driftsstyret ved Vaulen skole, for at formannskapet skal droppe planen om ny skole Cooptomten på grunn av usikkerheten, og heller bygge ny skole der den gamle skolen ligger i dag.

– Vi ser behovet for ny skole snarest, skriver Ramsfjell.

LES OGSÅ: Jubel på Vaulen skole

– Ikke aktuelt å selge i dag

Coop bekrefter at de er i dialog med kommunen om tomten der de har sitt sentrallager, men sier at de ikke er klare for å selge.

– Jeg kan bekrefte at Coop er i dialog med kommunen i forbindelse med omreguleringen og et eventuelt salg av tomt til offentlig formål. I samtalene har vi gjort det klart at vi ser etter mulig ny lokalisering av vårt lager, men at det ikke er avklart når en eventuell flytting skal skje, slik at det per i dag ikke er aktuelt for oss å selge deler av tomten, skriver kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, til RA i en mail.

Coop ønsker ikke å anslå hvor langt fram i tid et salg kan ligge.

– Et eventuelt nytt lager må være ferdig bygd før vi kan flytte ut av det gamle. I vår bransje er det kontinuerlig drift på lagrene, og vi kan ikke legge ned et lager før det nye står klart til å ta over driften. Å få lagt hele kabalen innen 2021 kan høres ambisiøst ut, sier Kristiansen.

LES OGSÅ: Trafikkvakter på Vaulen skole

– Et par års forsinkelse

21. februar vedtok formannskapet i Stavanger at «Ny Vaulen skole med bydelskulturskole og idrettshall søkes realisert på ny tomt på Mariero.». Og at kommunen dermed skulle gå i samtaler med Coop Norge om overtakelse av tomten.

– Vi har siden dette fått hørt skole som en del av den nye områdeplanen og hatt gode møter med K2 som er eiendomsutvikler for området. I denne forbindelse representerer K2 også COOP, sier direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad til RA og fortsetter:

– Det vi nå har varslet Skolen om er at K2 har gitt beskjed om at COOP har besluttet å skyve på tidspunktet de flytter fra Mariero, noe som innebærer et par års forsinkelser.

Direktøren kommer nå til å spørre politikerne om de er villige til å vente.

– Vi jobber med en ny sak til politisk behandling like over ferien hvor en må ta stilling til om dette er akseptabelt eller om en ønsker å forlate dette alternativet til fordel for ny skole der dagens skole er. Uttalelsen fra driftsstyre vil selvsagt bli lagt ved saken.

Nyeste fra Dagsavisen.no: