Hjemmebaserte tjenester i Stavanger har skjerpet rutinene for multidosehåndtering etter leveranseproblemene med Norsk Medisinaldepot.  Ved Hundvåg og Storhaug Hjemmebaserte tjenester kontrollerer de mer enn hva som står forskrevet i rutinene. Det krever ekstra ressurser. 

På bildet er Magnhild Helland (nærmest) og  Karina Aabø.

multidoseruller multidose multidosemedisin
Nyheter

Tolv kommuner krever erstatning av medisinleverandør

Feil og mangler i multidosemedisin fra Norsk Medisinaldepot har medført økonomiske tap for flere kommuner. Nå krever Stavanger kommune dem for nær 1,5 millioner kroner. I tillegg kommer egne krav fra elleve andre kommuner.

Hei!

Denne artikkelen krever abonnement.

Du må logge inn for å lese videre