Nyheter

Boligprisene marginalt opp

Det selges flere boliger og prisen er litt høyere enn den var for et år siden. Men markedet er tregere i Stavanger enn i resten av landet.

Boligprisene i Stavanger steg med 0,6 prosent i mai, men etter at prisen er korrigert for sesongvariasjoner sitter vi igjen med en stigning på 0,1 prosent, det viser tall fra Eiendom Norge.

Det betyr at Stavanger ligger under snittet i landet. På landsbasis steg boligprisene med 0,7 prosent i mai, korrigert for sesongvariasjoner ender det med en stigning på 0,5 prosent.

Boligprisene er nå 1,8 prosent høyere enn det de var for et år siden.

I mai ble det solgt 493 boliger i Stavanger, det er 17,9 prosent flere enn det som ble solgt i mai 2018. Det er også en stigning dersom man ser på året som helhet, så langt i år er det solgt 2032 boliger i Stavanger, det er 10,9 prosent flere enn til samme tid i fjor.

Men det er også mer å velge i. I mai ble det lagt ut 705 boliger til salgs i Stavanger, det er 26,1 prosent flere enn i mai i fjor. Total så langt i år har det blitt ut 2595 boliger for salg i Stavanger.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 67 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 45 dager i gjennomsnitt. Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.200.000,-