Nyheter

Mishandlet kona i 40 år

– Viste ingen form for anger.

73-åringen fra Nord-Rogaland erkjente delvis straffskyld da han møtte i retten.

I en lang periode har 73-åringen hatt et yrke der han har hatt lange friperioder og retten kom til at det var uomtvistet at han hadde brukt mye alkohol i disse periodene, noe han også har gjort etter at han ble pensjonist.

Kona oppsøkte politiet første gang i 1989/1990. Hun ønsket den gang ikke mannen straffet og det ble ikke gjort mer med saken.

Også ved senere anledninger har hun vært i kontakt med politiet. Også ved disse anledningene har hun gitt uttrykk for at hun ikke ønsker at mannen skal bli straffet. Til tross for dette besluttet påtalemyndigheten å innlede etterforskning mot 73-åringen.

LES OGSÅ: Kom for sent hjem – jente ble banket av far på bursdagen sin

Siden 1970-tallet

Haugaland tingrett fant det bevist at volden hadde startet på midten eller slutten av 1970-tallet og kom til at han jevnlig hadde vært voldelig mot henne, så lenge de bodde sammen, noe som er en sammenhengende periode på 40 år.

Retten fant det også bevist at han ved enkelte anledninger har vært voldelig mot barna i den perioden de bodde hjemme.

Når det gjelder volden mot kona har denne bestått av at han har tatt tak i håret hennes og lugget henne.

LES OGSÅ: Fant profilen til kona på datingside

Slått henne

Han har også slått henne i ansiktet og kroppen, tvunget henne til å stå opp etter at hun hadde lagt seg for å sove, stengt veien for henne slik at hun ikke kunne rømme og truet med å drepe henne med mer.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at den langvarige mishandlingen hadde fått alvorlige konsekvenser for kona.

LES OGSÅ: Banket konas elsker med bordbein

Skjerpende

Retten fant det også skjerpende at barna ha sett hva moren ble utsatt for.

«De har på samme måte som fornærmede måtte leve under farens regime og alle tre har beskrevet den frykten og redselen som de levde under. Frykten gjaldt både hva faren kunne gjøre med dem, men særlig hva han kunne finne på å gjøre overfor moren», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle få noe rabatt for lang saksbehandlingstid.

Utover det fant retten ingen formildende omstendigheter.

«Tiltalte har erkjent noen av forholdene i tiltalebeslutningen, men har ment at det hele er en del overdrevet. For øvrig framsto tiltalte som relativt upåvirket av saken og han viste ingen form for anger», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i to år.

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes