Nyheter

Eks-rektor dømt igjen

Også Gulating lagmannsrett kom til at den tidligere rektoren skulle dømmes.

Foto: Roy Storvik

Da saken gikk i Stavanger tingrett ble den tidligere rektoren ved Møllehagen skole i Stavanger dømt til fengsel i fire år og seks måneder.

Nå har Gulating kom til at straffen skal settes til fire år i fengsel.

Også Gulating lagmannsrett kom til at den 62 år gamle mannen skulle dømmes for grov økonomisk kriminalitet.

Dette ved at den tidligere rektoren har brukt egne firma til å fakturere fylkeskommunen og fått utbetalt beløpet til tross for at det ikke var utført arbeid som beskrevet i fakturaene da arbeidet var utført av Møllehagen skole.

Den økonomiske utroskapen fant sted i perioden fra 2000 fram til han ble pågrepet av politiet høsten 2014.

LES OGSÅ: Malerfirma malte «hvitt» og «svart»

19 millioner kroner

På denne måten fikk han urettmessig utbetalt 19.075.829 kroner.

Da saken gikk i Stavanger tingrett ble han dømt til å betale det aktuelle beløpet i erstatning til Rogaland fylkeskommune.

Gulating lagmannsrett kom til at beløpet på 19.075.829 kroner i stedet skulle inndras til fordel for statskassen.

Han fikk også inndratt et beløp på 86.400 kroner til fordel for statskassen.

Når det gjelder erstatning til Rogaland fylkeskommune har påtalemyndigheten fremmet et erstatningskrav på 21.2 millioner kroner.

Gulating lagmannsrett kom til at dette kravet ikke kunne behandles i lagmannsretten som første instans og at erstatningskravet må fremmes på annet vis.

LES OGSÅ: – Drev butikker – forsynte seg med pengene

Rettighetstap

Lagmannsretten kom også til at 62-åringen skulle fradømmes retten til å drive næringsvirksomhet med begrenset ansvar for en periode på fem år.

I forbindelse med soning av straffen på fengsel i fire år får han fradrag for 13 dager sonet i varetekt.

Lagmannsretten kom til at anken hadde ført fram ved at straffen er satt noe ned. Han ble derfor ikke dømt til å betale saksomkostninger.

LES OGSÅ: MC-medlemmer krevde penger – ble mishandlet av ti menn