Nyheter

Slik håndterer helsepersonell medisinkrisen

Her foretar sykepleiere ekstra kontroll av multidoserullene til hjemmeboende pasienter i Stavanger kommune.

Bilde 1 av 3