Nyheter

Ap vil at permisjonen starter ved fødsel

Arbeiderpartiet vil gå inn for at foreldre ikke får kuttet sin permisjonstid selv om barn fødes etter termindatoen som er satt av helsepersonell.

I dagens ordning går man ut av permisjon tre uker før termin. Føder man etter termin, går det utover permisjonen.

Nå vil Ap gå inn for at permisjonen starter fra den dagen man føder.

– Da jeg selv gikk i permisjon gikk jeg tolv dager over tiden og da irriterte jeg meg over at for hver dag som gikk så mistet jeg tid. Dette vet jeg at veldig mange kvinner føler på. Derfor er jeg glad for at landsmøtet har vedtatt at tiden skal begynne å løpe fra den dagen man faktisk føder, og ikke fra termin, sier Trettebergstuen, som er ny leder av partiets kvinnenettverk, til NTB.

Partiet vil også gå inn for å beholde dagens fedrekvote og en tredelt foreldrepermisjon.