Nyheter

– Rushtidsavgift er ikke populært, men det er det heller ikke å stå i kø

DEBATT: Vi må ta grep nå, for å unngå de store køene på Nord-Jæren i fremtiden, skriver Bjørg Tysdal Moe (KrF).

Av Bjørg Tysdal Moe, 
4. kandidat på Rogaland KrFs fylkestingliste

Nå innføres rushtidsavgift igjen på Nord-Jæren.  Det er ikke populært, men det er det heller ikke å stå i kø.  Vi husker godt tilbake til 2014 og tidligere. Da var køene for store og mange ytret om hvorfor det ikke var gjort noe for lenge siden.  Det er akkurat det vi gjør nå, men å regulere køen ved å prise tilgangen til veien når det er størst etterspørsel.

Rushtidsavgiften innføres nå med samme takst som ved oppstart.  KrF i alle de 5 partene på Nord-Jæren er for det forslåtte kompromisset hvor rushtidsavgiften skal være 50 prosent og ikke 100 prosent påslag.

Regionplanen for Nord-Jæren er nå under utarbeidelse. Fylkeskommunen peker med rette på at vi har en utfordring i forhold til transport. Vi har siden 60-tallet spredt oss ut over et stort areal, basert på privatbilisme, og vi har tatt lite hensyn til klimautslippene og parkeringsbehovet som vår planlegging og utbygging har resultert i. Noe må gjøres. Det er flere virkemiddel som kommer til å bli benyttet, og rushtidsavgift og bompenger er altså ett av virkemidlene. Vi skal motiveres til å legge om til mer gåing, sykling og kollektivbruk. Ikke alle bor slik til at dette lar seg gjøre.

Skal vi lykkes med å nå klimamålene vi har satt oss, må vi gjøre som regionplan for Nord-Jæren nå foreslår: bygge ut langs kollektivaksene, slik at flere kan velge kollektiv transport til arbeid.

Det er gledelig å møte innbyggere som har endret reisevaner etter at rushtidsavgiften ble innført. Flere har erfart at de har alternativ til bilen frem og tilbake til jobb. Dette gjelder ikke alle, men for å nå målene vi har satt oss om 0-vekst, er det helt avgjørende at flere går, sykler og bruker kollektiv transport til jobb. Fylkeskommunens sterke oppfordring til at nye boliger og arbeidsplasser de neste årene primært må komme i bysentrum, stasjonssentra og langs kollektivaksjene, er helt avgjørende for at vi skal lykkes med å nå målet om null vekst i personbiltrafikken.

Er dette viktig? Hvem bryr seg? 16 år gamle Gretha Thunberg i Sverige bryr seg. Hennes utålmodighet har startet en bevegelse som engasjerer unge over hele verden. Også i Stavanger har det vært markeringer med et klart budskap: Vi vil ha politiske endringer som tar miljøsituasjonen på alvor nå! Bymiljøpakken og rushtidsavgift er slik politikk.