Nyheter

Voldtok lillebrorens kamerat (11)

24-åringen voldtok en 11 år gammel gutt fire ganger.

Overgrepene fant sted i en bolig i Stavanger i perioden fra høsten 2016 til våren 2017.

Her utførte han fire voldtekter mot kameraten til lillebroren. Fornærmede var elleve år gammel da overgrepene startet opp.

I oktober i fjor kom Stavanger tingrett til at 24-åringen skulle dømmes til fem års fengsel.

Han ble også dømt til å betale fornærmede 175.000 kroner i oppreisningserstatning.

24-åringen anket dommen og saken var nylig oppe i Gulating lagmannsrett. Her erkjente han ikke straffskyld og i retten ble det avspilt tilrettelagt avhør av fornærmede og to mindreårige vitner.

Saken ble avdekket fordi fornærmede i mai 2017 betrodde seg til en kamerat, han betrodde seg til sin mor som igjen varslet fornærmedes mor.

Samme dag betrodde fornærmede seg til moren om det 24-åringen hadde gjort. Forholdet ble politianmeldt og noe dager etter at fornærmede hadde forklart seg i det tilrettelagte avhøret ble 24-åringen pågrepet.

Gulating lagmannsrett fant det bevist at 24-åringen hadde hatt seksuell omgang med fornærmede på det aktuelle tidspunktet.

LES OGSÅ: – Skjenket jente (14) full og voldtok henne

Forklart seg detaljert

På grunn av fornærmedes alder omfattes dette av voldtektsbestemmelsen i straffeloven.

Fornærmede har i de tilrettelagte avhørene forklart seg detaljert om de enkelte overgrepene og retten vurderte fornærmedes forklaring som svært troverdig.

Lagmannsretten kom også til at vitneforklaringer fra 24-åringens brødre støttet opp om forklaringen til fornærmede.

I tillegg kom Gulating lagmannsrett også til at 24-åringen skulle dømmes for å ha oppsøkt nettsteder og gjort seg kjent med tegneserier og noveller som beskriver overgrep mot unge gutter.

LES OGSÅ: – Voldtok jente (7) og truet henne til taushet

Grov voldtekt

Retten kom til at han skulle dømmes for grov voldtekt av barn under 14 som har en strafferamme på fengsel i 21 år-

Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund la ned påstand om at 24-åringen skulle dømmes til fengsel i seks år.

I forbindelse med straffeutmålingen la lagmannsretten til grunn at fornærmede opplevde overgrepene som skremmende og forvirrende – og at han ikke visste hvordan han skulle forholde seg til det han ble utsatt for. Retten kom også til at det ikke forelå noen formildende omstendigheter i saken, men kom til at statsadvokat Løvlunds påstand var for streng.

LES OGSÅ: Misbrukt av morfar og fikk penger for å holde tett om det etterpå

Er anket

Etter en samlet vurdering kom retten til at 24-åringen skulle dømmes til fengsel i fire år og seks måneder.

Også lagmannsretten fastsatte oppreisningserstatningen til 175.000 kroner.

Ørjan Eskeland, 24-åringens forsvarer sier til RA dommen allerede er anket til Høyesterett.

LES OGSÅ: Mann tatt på fersken – snikfilmet nakne stedøtre