Nyheter

Nå får leverandør av multidoseruller 10.000 kroner i bot hver dag

Stavanger kommune har i dag gjort alvor av sine varsler om bøtelegging av Norsk Medisinaldepot. De har også nedsatt en beredskapsgruppe etter feil og mangler i medisinleveransene fra leverandøren.

LES OGSÅ: Alvorlige feil oppdaget i apotekleveranser – flere kommuner kan være berørt (RA+)

–  Dagbøtene vil løpe fra i dag, sier Per Haarr, assisterende rådmann i Stavanger kommune, til RA mandag ettermiddag.

Forrige uke kunne Statens legemiddelverk opplyse at opptil 7000 pasienter i en rekke kommuner er berørt av feil og mangler i såkalte multidoseruller fra Norsk Medisinaldepot (NMD). Saken ble rullet fram etter at RA forrige mandag kunne melde at leger i Stavanger, Kristiansand og Trondheim har oppdaget alvorlige feil og mangler i pakker med ferdigdoserte tabletter de to siste månedene.

NMD har siden januar i år levert multidoseruller til 72 kommuner. Stavanger kommune forvalter kontrakten om kjøp og pakking av legemidler og multidose for seg selv og de aktuelle kommunene.

Lørdag kunne Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø opplyse at Stavanger kommune vurderer å sette krisestab etter feil og mangler i leveransen fra NMD. Kommunen har dessuten varslet leverandøren om dagbøter.

Mandag har kommunen gjort alvor av planene. Assisterende rådmann Per Haarr vil ikke gå ut med hvor store dagbøter det er snakk om.

–  Men i henhold til inngått kontrakt «kan det kreves en dagbot på 10.000 kroner per kalenderdag gjennom mangelfull oppfyllelse av rutiner», sier han, som mener leverandøren har begått flere avtalebrudd.

I en pressemelding fra NMD mandag formiddag heter det at Stavanger kommune har sendt brev til NMD «med krav om dagbøter pålydende 10 000 kroner».

Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine.

Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine. FOTO: CAROLINE T. GILJE

LES OGSÅ: Norsk Medisinaldepot refses for avtalebrudd både på kompetanse, leveranse og kundekontakt (RA+)

Brudd på kontrakt

Per Haarr opplyser at kommunen ikke har satt inn krisestaben som Stavanger-ordføreren varslet om. I stedet har de mandag nedsatt en beredskapsgruppe bestående av assisterende rådmann, direktør i Helse og velferd, helsesjef, kommunikasjonsrådgiver og innkjøpsjurist i Stavanger kommune. De vil møtes flere ganger i uken for å holde seg oppdatert på situasjonen

Denne gruppen vil sørge for at det etableres et helhetlig system  for å sikre registrering av avvikene knyttet til multidoseleveranser fra NMD til enkeltpasienter ved kommunale sykehjem og i hjemmesykepleien.

–  Hva er deres risikovurdering av situasjonen i dag?

–  Den er alvorlig, men under kontroll. Vi overvåker situasjonen nøye. I helgen har vi ikke registrert avvik, men det er registrert mange avvik fra kontraktens inngåelse. Det er derfor satt inn avbøtende tiltak i form av kontroll av multidoseruller.

Forrige uke kunne RA melde at en mann med hjertesvikt og kols fikk store pustevansker og ble akutt innlagt på Stavanger universitetssjukehus natt til torsdag. Det manglet medisin i multidosen hans fra NMD, opplyste mannens lege, Kåre Reiten, til RA.

Statens legemiddelverk kunne samme uke opplyse at de har fått melding om en pasient som ble innlagt på sykehus i Møre og Romsdal, hvor legen mener mangel på medisin kan ha vært en medvirkende årsak. 

LES OGSÅ: Statens legemiddelverk kaller apotekleverandør inn på teppet

Nytt møte denne uken

På spørsmål om kommunens kartlegging også vil omfatte de 71 andre kommunene som har kontrakt med NMD, svarer Per Haarr at kommunen har løpende kontakt med de aktuelle kommunene for å få oversikt over status for registrerte avvik.

–  Vi forutsetter at den enkelte kommune selv gjør aktuelle kartlegginger, sier han.

Legemiddelsituasjonen i Stavanger vil bli tatt opp politisk i Kommunalutvalget på tirsdag. Haarr opplyser at alle 16 sykehjem og de fire hjemmebaserte tjenestene vil bli kalt inn til et møte med ledelsen i Helse og velferd denne uken. Der vil status per dags dato og aktuelle tiltak bli gjennomgått. Rådmannen har dessuten kalt NMD inn på teppet. Også dette møtet skal skje denne uken.

RA har bedt NMD komme med en kommentar til dagbøtene som nå er iverksatt. Strategidirektør og pressekontakt Miriam Skåland i NMD viser til en pressemelding som de har sendt ut mandag formiddag.

– Uavhengig av kravet om dagbøter så er det viktigste for oss at pasienter får medisinene sine. Vårt fokus er å levere i henhold til avtalen, og vi forholder oss til de rammebetingelser som gjelder i kontrakten. Vi jobber for å sikre at alle punktene i kontrakten ivaretas. Pasientsikkerhet har høyeste prioritet for oss, sier administrerende direktør i NMD, Ros-Marie Grusén i pressemeldingen. 

LES OGSÅ: Legemiddelverket: – Har inntrykk av at et betydelig antall pasienter er berørt

Økt risiko for overføringsfeil

I meldingen heter det at NMD siden oppstart i januar har hatt utfordringer med sine multidoseleveranser til 72 kommuner.

«Den generelle legemiddelmangelen som rammer Norge generelt, har rammet denne kontrakten spesielt hardt. NMD har på sin side ikke vært gode nok til å varsle om legemiddelmangel når det har oppstått. Det er identifisert og igangsatt en rekke tiltak for å korrigere og håndtere alle meldte avvik fra oppstart til dags dato. NMD har blant annet forsterket bemanning, og kontakter kommunehelsetjenesten og leger per telefon», heter det i pressemeldingen.

NMD skriver videre at problemene også skyldes at de ved kontraktovertakelse mottok pasientdata på papir, og måtte registrere og kontrollere pasientopplysninger manuelt.

«Dette økte risiko for overføringsfeil. Disse forholdene, kombinert med legemiddelmangel som har eskalert siden januar i år, gjorde oppstartsfasen svært utfordrende for både kommunene og NMD.»

Leverandøren opplyser at de forrige uke fikk to av de mest kritiske medisinene Burinex og Isoptin på lager og pakker disse i multidose.

Kontrakten med de 72 kommunene omfatter cirka  23 0000 multidosepasienter.  

LES OGSÅ: Opptil 7000 pasienter rammet av feil i medisinpakker

Har varslet tilsyn

Statens legemiddelverk har varslet tilsyn i uke 12 og 13 med både Vitusapotek AB28, som eies av NMD, og deres pakkeleverandør Farmaka.

«Formålet er å kontrollere at ressurser, rutiner og kvalitetssystemer er på plass slik at pasienter som får multidose skal være trygge på at de får legemidler slik som legen har bestemt», melder Legemiddelverket mandag ettermiddag. 

– Avhengig av hvilke funn vi gjør ved tilsynet vil vi vurdere eventuelle sanksjoner. Vi har flere sanksjonsmuligheter – men nå vil vi konsentrere oss om rutinene til NMD og hvordan NMD fortest mulig kan sørge for at det ikke skjer flere feil, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket til RA.

Legemiddelverket har tilsynsansvar for apotek, grossister og produsenter i legemiddelforsyningskjeden. Helsedirektoratet har ansvaret for regelverket for legemiddelhåndtering i helsetjenesten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: