Nyheter

Nav anmeldte 95 rogalendinger for trygdesvindel i fjor

Til sammen svindlet de for nesten 18 millioner kroner.

I 2018 ble Nav svindlet for 166 millioner kroner. I Rogaland svindlet 95 personer for nesten 18 millioner kroner.

To sakstyper utmerker seg, forteller Gerda Sirnes, avdelingsdirektør for Nav kontroll vest.

– Dagpenger og arbeidsavklaringspenger peker seg ut i Rogaland. Det gjør de for øvrig i resten av landet også, sier Sirnes til RA.

Av de 95 personene som ble anmeldt i 2018, var 68 av sakene dagpenge-svindel.

– Her ble det svindlet for 10,5 millioner kroner i 2018, forteller Sirnes.

19 personer ble anmeldt for arbeidsavklaringspenger.

– Disse 19 svindlet for 5,1 millioner kroner, sier Sirnes, og legger til at beløp og antall saker er nesten de samme for året før.

Antall personer som anmeldes til politiet av Nav har holdt seg stabilt de siste årene. I 2017 ble 94 anmeldt. I 2016 88 personer.

Slik blir de tatt

– Vi finner svindlere i alle aldre og i mange ulike yrker. Det er ingen som peker seg ut, sier Sirnes.

Hun forteller at antall anmeldelser går ned på landsbasis.

– Grunnen til det er at vi avdekker saker tidligere, før de blir anmeldt, sier Sirnes.

Hun forteller at Nav hele tiden jobber med nye avdekkingsmetoder for å stoppe svindel, før beløpene blir for store og svindelen for grov.

Nav har fire hovedmetoder for å avsløre uærlige ytelsesmottakere.

– Vi har noe som heter A-ordningen. Her samkjører vi opplysninger med Skatteetaten, hvor vi får innsyn i ulike registre. Den andre metoden er ordinær saksbehandling i Nav hvor vi selv utreder. Den tredje metoden er samarbeidet med andre offentlige etater, som politi, arbeidstilsyn og skatt, herunder A-krim. Her avdekkes også mange saker, sier Sirnes.

Tips fra publikum

Den fjerde metoden er tips fra publikum.

Blant de 95 rogalendingene som ble anmeldt i 2018, er fire av sakene tips fra publikum.

– Nav mottar mellom 3000 og 6000 tips i året. Ikke alle fører til anmeldelse. Hvem som tipser, vet vi ikke, fordi tipserne kan være anonyme. Halvparten av tipsene vi får er fra publikum, sier Sirnes.