Nyheter

Elevene som scorer best, har foreldre med høyere utdanning

Blant elevene som oppnådde høyeste mestringsnivå på nasjonale prøver i fjor, har et stort flertall foreldre med høyere utdanning.

I fjor høst deltok omtrent 181.350 elever på 5., 8. og 9. trinn på nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk. Statistisk sentralbyrå har analysert resultatene og har funnet en tydelig sammenheng mellom elevenes mestringsnivå og foreldrenes utdanning.

Resultatene fra prøvene oppgis som mestringsnivå 1,2 eller 3, der 3 er det beste.

Blant de 5000 elevene som oppnådde mestringsnivå 3 på samtlige prøver, har 84 prosent foreldre med høyere utdanning.

Det er imidlertid ikke en like klar sammenheng for elever der foreldrene ikke har høyere utdanning. Av de 4300 elevene som er på det laveste mestringsnivået på alle prøvene, har 1600 foreldre med høyere utdanning og 2500 har foreldre uten høyere utdanning.

På femte trinn havner omtrent halvparten av elevene på mestringsnivå 2, mens resten fordeles forholdsvis jevnt på det øverste og nederste nivået. Det viser seg imidlertid at elever som gjør det bra på én prøve, ofte gjør det bra på alle prøvene.

LES OGSÅ: Færre elever sier de blir mobbet